Kontakt Solar Solution

Vi tilbyr det vi mener er markedets beste bygningsintegrerte solcelleløsninger. De er alle testet og tilpasset norske standarder og forhold. Våre produkter er laget for å produsere energi så lenge taket ditt lever.

Ta kontakt

La oss få i gang ditt prosjekt!

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre solcelleløsninger kan passe ditt prosjekt?

Ofte stilte spørsmål

Våre solcelleløsninger

  • Du slipper mulige lekkasjepunkt der braketter festes
  • Mindre belastende for taket
  • Mindre paneler vil som regel gjøre at du kan dekke en større takflate
  • Kabler ligger ikke utsatt for vær og vind
  • Sparer materialer og med det og miljøet
  • Estetisk tak der man slipper ovenpåliggende solceller.

Lakken har en estetisk garanti på 25 år og en teknisk garanti på 50 år.

For elektrisitetsproduksjonen er garantitiden 25 år, samt at systemets produksjon ikke reduseres mer enn 20% i løpet av den tiden.

Ja. Retningen på panelene kan velges avhengig av beliggenhet, trær i nærheten og dine strømforbruksvaner. Den beste retningen for solpanelene er sørvendt, men de kan med hell produsere elektrisitet også østover og vestover. 

Det er viktig å huske på at en investering i bygningsintegrerte solcellepaneler innebærer at du får et splitter nytt tak i tillegg til et solcelleanlegg. Derfor er det dyrere enn ovenpåliggende solcelleanlegg.

I de fleste tilfeller vil du gå i pluss over 25 år, men det avhenger av lokale strømpriser, forventet produksjon og kompleksitet av taket.

Alt starter med et godt underlag. I likhet med takstein og platetak begynner det med en underlagspapp, lekter og sløyfer.

Dette for å få panelene opp for å generere lufting i tillegg til å skjule kabler fra vær og vind.

Kabler trekkes klare for start og stopp på strengene (oppad begrenset til 1000V per streng).

Panelene legges ned mens man klikker sammen koblinger, det klamres og falses sammen på lik linje som en tradisjonell båndtekking.

Der det ikke fungerer eller lønner seg med solcellepaneler benyttes lakkert stål.

Ja. Med unntak av tak under 10 grader fall.

Ja, til en viss grad. Et tak er bygget opp av 2 tettesjikt. Det øvre laget tar 99,9% av all takavvanning. Den siste promillen kommer ofte i samspill med kraftig nedbør og vind eller snøsmelting. For å kunne garantere ett tak som holder i år etter år bør undertaket skiftes.

Er takpappen, lekter og sløyfer relativt nytt og i god stand kan det benyttes på egen risiko.

Nei. Dette er et tverrfaglig og spesielt tak.

Vi tilbyr en samspillsentreprise mellom blikkenslager og elektriker som sørger for at du har et tak som holder en mannsalder og en elektrisk installasjon iht. NEK 400 og andre krav.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 32 500 kroner totalt.

I tillegg gir Enova inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller.

Innovasjon Norge: Der solcelleanlegg nyttes til næringsformål på landbrukseiendommen (gårdsvarme, veksthus og kjøling) kan du få støtte med inntil 35 % og maks. kr. 1 000 000, men normalområdet er 20-25 %. Energibehovet må dokumenteres.

Når anlegget er installert og betalt, hjelper vi deg registrere kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.