Tjenester

Innovative 2-i-1 løsninger: Tradisjonell taktekking kombinert med innovative løsninger for utnyttelse av solkraft. Solar Solution tilbyr komplette solcelleløsninger over hele Norge, fra planlegging til iverksatt energiproduksjon.

TJENESTER

Produksjon av solkraft med stil

Vi er distributør og ambassadører for bygningsintegrert utnyttelse av solkraft. Sammen med våre lokale partnere leverer vi komplette solcelleløsninger fra A til Å for tak og fasade hvor som helst i landet.

Innovative løsninger

Ser ut som et vanlig tak, men produserer energi uten å endre husets estetikk.

Miljøvennlige produkter

Kortreiste materialer fra nordiske produsenter reduserer CO2-utslipp med 20-50 prosent.

Alt-i-ett-løsning

Solar Solutions partnere tar hånd om alt, fra beregning av energipotensial til installasjon.

Taket betaler seg selv

Solcelletak fra Solar Solution vil tjene inn sin egen kostnad under sin levetid.

Øk boligens verdi

Et solcelletak øker i snitt boligens verdi med 14% mer enn initiell investering.

Forbedret energimerking

Solceller er en bidragsgivende faktor til bedre energimerking av boligen din.

tjenester

Alt innen solceller

I tillegg til vår spesialisering innen bygningsintegrert solkraft, er vi også stolte over å være Norges eneste leverandør av de prisbelønte solcelleløsningene fra Roofit.Solar.

Finn din lokale partner

Vi ønsker at alle skal få tilgang til våre tak, uansett hvor du bor i landet. Gjennom vårt partnerprogram hjelper vi deg å komme i kontakt med en kvalifisert samarbeidspartner i nærheten av der du bor.

Finn din lokale partner
Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Vi er spesialister på bygningsintegrerte solceller.

Når du eller din bedrift planlegger investering i solkraft kan vi bidra med rådgiving og tips for å finne de beste løsningene.

Prosjektering

Alle solcelleanlegg er unike.

Vi hjelper deg med prosjektering av solceller på tak og fasade slik at du får full oversikt over planløsning og forventet energiproduksjon.

Plantegninger for iverksetting av produksjon av solkraft.
Fugleperspektiv på bygningsintegrerte solcellepaneler i et boligstrøk.

Kalkulatoren

Vår solcellekalkulator estimerer årlig produksjon av solkraft på din bolig.

Vi har utviklet en solcellekalkulator som enkelt forteller deg ditt potensial for strømproduksjon. Skriv inn adressen din for å se hvor mye strøm du kan produsere. Fyll deretter ut din kontaktinformasjon for å umiddelbart få et prisestimat på installasjonen.

hvorfor velge oss

Går for bærekraft: Produser solkraft med kortreiste produkter

Sikker investering

Vi har levert mer enn 200 solcelletak

Smarte solcelleløsninger

Bygningsintegrasjon med lang varighet

Enklere planlegging

Få nøyaktige estimater med få tastetrykk

Kvalitet som varer

Produkter testet og tilpasset for Norge

Nytt og tidløst design

Solceller har aldri sett
bedre ut

Bærekraft i hus og hjem

20-50 prosent lavere
CO2 avtrykk

Ofte stilte spørsmål

Våre solcelleløsninger

Solkraft og solenergi refererer begge til utnyttelsen av solens energi, men betegnelsene brukes litt forskjellig. Solenergi er et bredt begrep som dekker all energi hentet fra solen, inkludert varme og lys. Solkraft, derimot, refererer spesifikt til prosessen med å konvertere solenergi til elektrisitet ved hjelp av solcellepaneler eller solkraftverk.

Et standard solcellepanel produserer omtrent 20 til 40 volt under optimale forhold. Den spesifikke spenningen kan variere basert på paneltypen og størrelsen.

Produksjonen av kWh fra solceller per år avhenger av flere faktorer som geografisk plassering, panelorientering, skygger og systemstørrelse. I Norge kan et godt dimensjonert anlegg produsere rundt 800 til 1000 kWh per kWp installert kapasitet per år.

Solcellepaneler kan fortsatt produsere strøm på overskyede dager, men effektiviteten reduseres. Typisk kan produksjonen falle til 10-25 prosent av det som produseres under klare forhold.

Solcellepaneler kan typisk produsere mellom 150 og 220 W/m2 avhengig av teknologi og solforhold. Dette tilsvarer omtrent 1,2 til 1,8 kWh/m2 per dag i optimale forhold.

Solceller produserer mest strøm på klare, solrike dager, spesielt midt på dagen når solen står høyest på himmelen. Effektiviteten kan variere med årstidene, hvor sommermånedene typisk gir høyere produksjon.

Solceller i seg selv lagrer ikke strøm, men de kan kobles til batterilagringssystemer som lagrer overskuddsenergi for bruk når solen ikke skinner. Det finnes også strømselskaper som tilbyr Solkonto. Dette vil si at overskuddsstrømmen du produserer har du rett til å ta ut på et senere tidspunkt, der f.eks strømmen er dyrere enn på produksjonstidspunktet, som desember eller januar.

Det korte svaret er nei. Solceller produserer strøm så snart det blir eksponert for lys.

Tidligere hadde man utstyrt solcelleanlegg med en såkalt DC-bryter. Denne er nå fjernet fra markedet. En inverter/omformer har derimot en bryter som vil kutte strømmen fra taket inn til deg.

Solceller i seg selv utgjør minimal brannrisiko. Risikoen for brann er primært knyttet til feil i elektriske installasjoner eller komponenter. Riktig installasjon og vedlikehold minimerer denne risikoen betydelig.

Installering av solenergianlegg på eksisterende byggverk kan i mange tilfeller være unntatt fra søknadsplikt, spesielt når det gjelder enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle, som for eksempel på tak eller vegg av en enebolig. Dette unntaket gjelder hvis tiltaket ikke strider mot relevante lover, forskrifter, og planer. Imidlertid kan størrelsen og kompleksiteten til anlegget kreve vurdering, og installasjoner på bygg med flere bruksenheter kan fortsatt være søknadspliktige.

Alle solcelleanlegg skal derimot meldes opp hos det lokale strømselskapet. Dette gjøres ved at ansvarlig installatør sender inn en nettmelding. Dette må godkjennes før arbeidet starter.

Ja. Det gjør det. Et solcelleanlegg på et borettslag eller sameie vil hjelpe med å redusere fellesutgiftene, hvis man bruker dette til å drifte fellesarealene. Det finnes også nye fordelingsnøkler som gjør at denne strømmen kan deles over flere enheter uten å måtte ta i bruk flere invertere/omformere.