Borettslag og sameier som drar fordel av Enova-støtte til solceller.

Enova-støtte solceller for borettslag og sameier

Enova-støtte til solceller gjør det enklere for borettslag og sameier å investere i fornybar energi. Her får du en detaljert gjennomgang av fordelene med solceller og hvordan du kan søke om Enova-støtte.

Solceller bidrar til å redusere strømutgifter, noe som kan gi betydelige besparelser for borettslag og sameier. Å produsere egen strøm reduserer avhengigheten av strøm fra nettet, som ofte er dyrere.

I tillegg er solceller en miljøvennlig energikilde som ikke slipper ut klimagasser, noe som er et viktig steg mot å redusere klimaavtrykket. Energismarte løsninger gjør også bygningene mer attraktive på boligmarkedet, noe som kan være en fordel ved fremtidige salg.

Felles investering i solceller gjør det økonomisk overkommelig for hver husstand, samtidig som alle får nytte av reduserte strømutgifter og en bedre miljøprofil. Les videre og finn ut alt du trenger å vite om Enova-støtte til solceller for borettslag og sameier.

Les også: Solkraft: Norges skal installere 37.000 nye solcelleanlegg i året frem til 2030

Innhold:

 1. Hva er Enova-støtte? (til solceller )
 2. Fordeler med solceller for borettslag og sameier
 3. Miljøpåvirkning og bærekraft
 4. Slik fungerer Enova-støtte for solceller
 5. Hvordan komme i gang med solceller
 6. Integrerte solcelletak: En innovativ solcelleløsning
 7. Solar Solution: Din partner for solcelleinstallasjon
 8. Solcellekalkulator fra Solar Solution
 9. Konklusjon om Enova-støtte til solceller

Hva er Enova-støtte? (til solceller)

Enova er en statlig organisasjon etablert for å bidra til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Deres målsettinger inkluderer å redusere klimagassutslipp, styrke forsyningssikkerheten og øke konkurransekraften til norsk næringsliv.

Enova støtter tiltak som fremmer energieffektivitet og bruk av fornybar energi, og de jobber aktivt med å motivere både privatpersoner og virksomheter til å investere i bærekraftige løsninger.

Typer støtteordninger tilgjengelig for borettslag og sameier

Enova tilbyr flere typer støtteordninger for borettslag og sameier. Disse inkluderer støtte til installasjon av solcelleanlegg, energilagringssystemer, og andre energitiltak som forbedrer energieffektiviteten.

Relatert artikkel: Solcellebatteri: Slik optimaliserer det ditt strømforbruk

Ved å utnytte disse støtteordningene kan borettslag og sameier redusere sine energikostnader og bidra til et bedre miljø. Enova gir også rådgivning og veiledning for å hjelpe borettslag og sameier med å gjennomføre prosjektene på en kostnadseffektiv måte.

Hvor mye støtte kan man få?

Enova tilbyr flere støtteordninger for borettslag og sameier:

Kartleggingsstøtte: Borettslag og sameier kan få støtte til energikartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Støtten varierer basert på antall boenheter:

 • 10-49 boenheter: opptil 150.000 kroner.
 • 50-99 boenheter: opptil 200.000 kroner.
 • 100-149 boenheter: opptil 250.000 kroner.
 • 150-199 boenheter: opptil 300.000 kroner.
 • 200+ boenheter: opptil 350.000 kroner.

Støtte til forbedring av energitilstand: Enova dekker opptil 30% av kostnadene for energitiltak som gir minst 20% energiforbedring, med en maksgrense på 10 millioner kroner. Eksempler på tiltak inkluderer etterisolering, bytte av vinduer og installasjon av varmepumper eller solenergi.

Støtte til varmesentraler: Enova gir støtte til installasjon av varmesentraler basert på fornybare energikilder for oppvarming eller kjøling av bygninger. Støtten er delt inn i to kategorier:

 • Små og mellomstore varmesentraler: Prosjekter med støtte under 3 millioner kroner.
 • Større varmesentraler: Prosjekter med støtte mellom 3 og 9 millioner kroner. Søknader vurderes 2-3 ganger i året.

For å få en nøyaktig oversikt over hvor mye støtte man kan forvente å motta, er det viktig å sette seg godt inn i Enovas retningslinjer før søknadsprosessen.

Krav for å kvalifisere til støtte

For å kvalifisere til Enova-støtte må borettslag og sameier oppfylle visse krav. Prosjektet må være innenfor Enovas støtteområder og bidra til redusert energiforbruk eller økt bruk av fornybar energi. Det kreves også at tiltakene dokumenteres grundig, inkludert kostnadsoverslag og tekniske spesifikasjoner.

Videre må installasjonen utføres av godkjente fagfolk for å sikre at alt arbeid oppfyller gjeldende standarder. Borettslag og sameier må også være registrert i Brønnøysundregistrene og kunne dokumentere sin organisatoriske struktur.

Les også: Hvor godt egnet er solceller på tak for norske forhold?

Fordeler med solceller for borettslag og sameier

Redusert energikostnad

Solcelleanlegg kan redusere energikostnadene betydelig for borettslag og sameier. Ved å produsere egen strøm reduseres avhengigheten av strøm fra nettet. Dette fører til lavere strømregninger og bedre økonomisk forutsigbarhet. I tillegg kan overskuddsstrøm selges tilbake til strømleverandøren gjennom en plusskundeavtale, noe som gir ekstra inntekt.

Miljømessige fordeler

Solceller bidrar til å redusere klimagassutslipp og miljøpåvirkning. Ved å bruke solenergi, som er en ren og fornybar energikilde, kan borettslag og sameier redusere sitt karbonavtrykk betydelig. Dette bidrar til å møte nasjonale og internasjonale klimamål.

Økt verdi på eiendommen

Installasjon av solcelleanlegg kan øke verdien på eiendommen. Potensielle kjøpere ser på solcelleanlegg som en verdifull investering som reduserer fremtidige energikostnader. Energismarte løsninger gjør eiendommene mer attraktive på boligmarkedet. Dette kan føre til høyere salgspriser og raskere salg.

Langsiktig investering

Solcelleanlegg er en langsiktig investering som gir avkastning over tid. Levetiden for solcelleanlegg er vanligvis 25 til 30 år, noe som betyr langvarige besparelser på energikostnader.

Selv om installasjonskostnadene kan være høye, gir Enova-støtten betydelige økonomiske lettelser. Dette gjør investeringen mer overkommelig og økonomisk bærekraftig.

Les mer: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

Miljøpåvirkning og bærekraft

Reduksjon av CO2-utslipp

Solcelleanlegg bidrar til betydelig reduksjon av CO2-utslipp. Ved å produsere ren energi fra solen, erstatter man fossile energikilder som slipper ut klimagasser. Dette bidrar til å redusere klimaendringer og forbedre luftkvaliteten. Borettslag og sameier som investerer i solcelleanlegg kan dermed spille en aktiv rolle i miljøkampen.

Bidrag til fornybar energiproduksjon

Solcelleanlegg øker andelen fornybar energi i energimiksen. Ved å utnytte solens energi, reduserer man behovet for fossil energi og bidrar til en mer bærekraftig energiforsyning. Dette er i tråd med nasjonale og globale mål om økt bruk av fornybar energi. Enova-støtten gjør det mulig for flere borettslag og sameier å delta i denne omstillingen.

Solceller som en del av en bærekraftig fremtid

Solceller er en viktig komponent i overgangen til et bærekraftig samfunn. De gir ren energi, reduserer avhengigheten av fossile brensler, og bidrar til energisikkerhet. For borettslag og sameier betyr dette langsiktige fordeler både økonomisk og miljømessig. Enova-støtten gjør det enklere å realisere slike prosjekter, som er viktige for en grønn fremtid.

Les mer: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Slik fungerer Enova-støtte for solceller

Enova-støtte for solceller er en økonomisk hjelp for borettslag og sameier som bidrar til å redusere kostnadene ved installasjon av solcelleanlegg. For å motta støtten må prosjektet oppfylle visse kriterier, inkludert bruk av godkjente installatører og dokumentasjon av kostnader. Støtten utbetales etter at anlegget er installert og kostnadene registrert hos Enova.

Søknadsprosess steg-for-steg

 1. Forbered prosjektet: Kartlegg behov og muligheter for solcelleanlegg i borettslaget eller sameiet.
 2. Velg leverandør: Kontakt en godkjent leverandør for å få et tilbud og utarbeide en plan.
 3. Søk om støtte: Fyll ut søknadsskjemaet på Enovas nettsider med nødvendig dokumentasjon.
 4. Godkjenning: Vent på godkjenning fra Enova. Dette kan ta noen uker.
 5. Installer anlegget: Når støtten er godkjent, kan installasjonen starte.
 6. Registrer kostnader: Etter installasjonen, send inn fakturaer og annen dokumentasjon til Enova.
 7. Motta støtte: Støtten utbetales når Enova har godkjent dokumentasjonen.

Tidslinje for godkjenning og utbetaling

Prosessen med å søke om og motta Enova-støtte kan ta flere måneder. Søknadsbehandlingen tar normalt noen uker. Etter godkjenning, avhenger tidslinjen av hvor raskt installasjonen kan gjennomføres. Når anlegget er installert og kostnadene er registrert hos Enova, tar det vanligvis noen uker før støtten utbetales.

Vanlige feil og hvordan unngå dem

 • Manglende dokumentasjon: Sørg for å sende inn all nødvendig dokumentasjon, inkludert fakturaer og tekniske spesifikasjoner.
 • Feil leverandør: Bruk kun godkjente leverandører for installasjonen.
 • Ufullstendig søknad: Fyll ut alle felter i søknaden grundig og nøyaktig.
 • Sen innsending: Registrer kostnadene hos Enova så snart som mulig etter installasjonen.

Tips for en vellykket søknad

 • Planlegg tidlig: Start planleggingen av prosjektet i god tid.
 • Bruk erfarne leverandører: Velg leverandører med erfaring fra lignende prosjekter.
 • Dobbeltsjekk søknaden: Sørg for at søknaden er komplett og korrekt utfylt.
 • Hold god kommunikasjon: Oppretthold en god dialog med Enova gjennom hele prosessen.
 • Dokumenter alt: Behold alle relevante dokumenter og fakturaer for å sikre en smidig registreringsprosess.

Les også: Solcellepanel hytte og fritidsbolig: Alt om typer, strømstøtte m.m.

Hvordan komme i gang med solceller

Trinn 1: Vurdering av energibehov

Før du investerer i solceller, er det viktig å vurdere energibehovet i borettslaget eller sameiet. Start med å analysere nåværende energiforbruk og identifiser potensielle områder for forbedring.

Dette gir grunnlag for å bestemme størrelsen og kapasiteten til solcelleanlegget. Vurder både nåværende og fremtidige energibehov for å sikre at anlegget kan dekke mest mulig av forbruket.

Trinn 2: Befaring og konsultasjon

Neste steg er å gjennomføre en befaring med en erfaren leverandør av solcelleanlegg. Leverandøren vil vurdere bygningens takvinkel, solforhold og andre relevante faktorer. De vil også kunne gi råd om optimale løsninger for ditt spesifikke borettslag eller sameie.

En grundig konsultasjon sikrer at du får et skreddersydd tilbud som oppfyller dine behov og maksimerer energiproduksjonen.

Trinn 3: Installasjon av solcelleanlegg

Etter eventuell godkjenning fra Enova kan installasjonen av solcelleanlegget begynne. Dette bør utføres av kvalifiserte fagfolk for å sikre at alt arbeid er i samsvar med gjeldende standarder.

Installasjonsprosessen inkluderer montering av solcellepaneler, tilkobling til strømnettet og testing av systemet for å sikre optimal drift. En god installasjon er nøkkelen til å sikre langsiktig ytelse og pålitelighet.

Trinn 4: Drift og vedlikehold

Når solcelleanlegget er installert og i drift, er det viktig å sørge for regelmessig vedlikehold. Dette inkluderer rengjøring av panelene, sjekk av elektriske komponenter og overvåking av systemets ytelse.

Godt vedlikehold forlenger levetiden til anlegget og sikrer at det fortsetter å levere maksimal energiproduksjon. Sørg for å ha en vedlikeholdsplan på plass og vurder å tegne en serviceavtale med leverandøren.

Les mer: Solcellepanel: En komplett guide

Integrerte solcelletak: En innovativ solcelleløsning

Integrerte solcelletak er taksystemer der solcellepanelene er en del av selve taket, i stedet for å være montert på toppen av det eksisterende taket. Disse systemene erstatter altså tradisjonelle takmaterialer med solceller.

Det gir en sømløs estetikk som bevarer bygningens utseende og forbedrer værbestandigheten ved å eliminere behovet for ekstra monteringssystemer. Ved å kombinere tak og solceller reduseres også installasjonskostnadene.

Integrerte solcelletak fungerer ved å konvertere solenergi til elektrisitet, akkurat som tradisjonelle solcellepaneler. Hver solcellemodul fungerer som en del av taket og beskytter mot vær og vind samtidig som den produserer strøm.

Les mer: Hva er BIPV (bygningsintegrerte solceller)?

Solar Solution: Din partner for solcelleinstallasjon

Solar Solution er en spesialist på integrerte solcelletak, som kombinerer tradisjonell taktekking med moderne solcellepaneler. Selskapet har over 25 års erfaring og har levert mer enn 200 prosjekter over hele Norge. De tilbyr løsninger som bevarer bygningens estetikk samtidig som de gir optimal energiproduksjon.

Tjenester Solar Solution tilbyr

Solar Solution tilbyr et bredt spekter av tjenester for solcelleinstallasjoner, blant annet rådgivning og konsultasjon for å finne de beste løsningene for ditt prosjekt. De håndterer hele prosessen fra planlegging og prosjektering til installasjon og drift. I tillegg tilbyr de vedlikeholdstjenester for å sikre langvarig ytelse av solcelleanlegget.

Hvordan Solar Solution kan hjelpe ditt borettslag eller sameie

Solar Solution kan hjelpe borettslag og sameier med å realisere sine solcelleprosjekter ved å tilby skreddersydde løsninger. De gjennomfører en grundig energikartlegging for å identifisere de beste tiltakene for energireduksjon.

Vårt team av erfarne håndverkere sikrer en høy standard på installasjonen, og løsningene er tilpasset norske forhold og standarder. Solar Solution gjør det enklere for borettslag og sameier å dra nytte av Enova-støtte og investere i en bærekraftig fremtid.

Solcellekalkulator fra Solar Solution

Solcellekalkulatoren fra Solar Solution er et verktøy som estimerer hvor mye strøm du kan produsere med et solcelleanlegg på din bolig og hvor mye installasjonen vil koste. Dette verktøyet er utviklet for å gi nøyaktige estimater basert på din boligs unike forhold, som solforhold og takvinkel.

Hvordan bruke solcellekalkulatoren

For å bruke solcellekalkulatoren, skriv inn adressen din på Solar Solutions nettside. Velg deretter produkt, takflater og installasjonstype. Kalkulatoren vil gi et umiddelbart estimat på pris og årlig produksjon. Hvis resultatene er tilfredsstillende, kan du kontakte en av våre lokale partnere for en mer detaljert befaring og endelig tilbud.

Fordeler med å bruke kalkulatoren for borettslag og sameier

Solcellekalkulatoren gir mange fordeler for borettslag og sameier. Den gir raske og nøyaktige estimater som kan hjelpe med beslutningsprosessen. Kalkulatoren tar blant annet hensyn til lokale forhold, noe som sikrer realistiske beregninger.

Ved å bruke kalkulatoren kan borettslag og sameier enkelt planlegge og budsjettere solcelleprosjekter, noe som gjør det enklere å søke om Enova-støtte. Dette verktøyet sparer tid og gir verdifull innsikt i potensielle kostnader og fordeler ved å installere solceller.

Les mer: Solcellekalkulator: Er den til å stole på?

Konklusjon om Enova-støtte til solceller

Enova-støtte er essensiell for å fremme bærekraftige løsninger som solcelleanlegg i borettslag og sameier. Denne støtten gjør det økonomisk mulig for flere å investere i fornybar energi, noe som bidrar til å redusere klimagassutslipp og oppnå nasjonale klimamål.

Vi i Solar Solution har lang erfaring og et bredt nettverk av lokale partnere, noe som gjør oss til en pålitelig samarbeidspartner for borettslag og sameier som ønsker å dra nytte av Enova-støtte. Med vår hjelp kan dere realisere bærekraftige energiprosjekter som gir langsiktige fordeler både økonomisk og miljømessig.

Takk for at du leste vår artikkel om Enova-støtte til solceller i borettslag og sameier. For mer informasjon, besøk vår nettside eller kontakt oss direkte. Vi ser frem til å hjelpe deg med å realisere dine solenergiprosjekter.

Kontaktinformasjon:

Solar Solution AS
Telefon: 952 99 225
E-post: salg@solarsolution.no
Nettside: www.solarsolution.no

FAQs om Enova-støtte til solceller for borettslag og sameier

Kan man få støtte til solcellepanel?

Ja, Enova gir støtte til installasjon av solcellepaneler for både privatpersoner og boligselskaper som borettslag og sameier. Støtten dekker en del av kostnadene ved installasjonen.

Hva må til for å få Enova-støtte til solceller?

For å få Enova-støtte må prosjektet oppfylle visse krav. Solcelleanlegget må være installert av en godkjent leverandør. I tillegg må kostnadene dokumenteres og registreres hos Enova etter installasjonen.

Hvor mye kan man få i Enova støtte?

For privatpersoner

Enova gir 7.500 kroner i støtte for selve installasjonen av solcelleanlegg. I tillegg får man 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Dette betyr at man kan få opptil 32.500 kroner totalt i støtte for solcelleanlegget.

For borettslag og sameier

Enova tilbyr støtte til borettslag og sameier gjennom flere ordninger:

 • Kartleggingsstøtte: Støtten varierer fra 150.000 til 350.000 kroner avhengig av antall boenheter.
 • Støtte til forbedring av energitilstand: Dekker opptil 30% av kostnadene, med en maksgrense på 10 millioner kroner.
 • Støtte til varmesentraler: Støtte til installasjon av varmesentraler, med støttebeløp basert på prosjektets størrelse. Små og mellomstore prosjekter kan få opptil 3 millioner kroner, mens større prosjekter kan få mellom 3 og 9 millioner kroner.

Hva koster 100 m² solcellepanel?

Kostnaden for 100 m² solcellepanel varierer basert på flere faktorer, inkludert takets tilstand, installasjonens kompleksitet og valg av solcellepaneler. Generelt kan prisen ligge mellom 100.000 og 300.000 kroner inkludert installasjon.

Hvor mye kan man forvente å spare med solceller?

Besparelsene med solceller avhenger av lokale solforhold, energiforbruk og strømpris. Generelt kan solcelleanlegg redusere strømregningen betydelig ved å produsere egen fornybar energi og selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

Er solceller egnet for alle typer tak og bygninger?

Solceller kan installeres på de fleste typer tak, men enkelte taktyper og bygningsstrukturer er bedre egnet enn andre. Takets vinkel, orientering mot solen og skyggeforhold spiller en viktig rolle for effektiviteten til solcelleanlegget.

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?