Solcellepanel på hytte i Norge.

Solcellepanel hytte og fritidsbolig: Alt om typer, strømstøtte m.m.

Solcellepanel på hytte og fritidsbolig kan være en god investering, men reglene for strømstøtte og valg av riktig solcelleanlegg byr på utfordringer for hytteeiere.

I Norge er det mange som investerer i fritidsbolig, hytte eller hus i kommuner uten boplikt. Men strømstøtten dekker ikke disse eiendommene hvis du ikke er fastboende der. Mange valgte derfor å holde seg hjemme sist vinter da strømprisene var som høyest, fordi de ikke hadde råd til å bruke fritidsboligen.

Norges Hytteforbund jobber med å få hytter inkludert i strømstøtteordningen. I mellomtiden kan solcellepaneler kombinert med “solkonto” være løsningen. Selv om panelene produserer mindre om vinteren, kan du spare opp energi over tid for senere bruk.

Investering i solcellepanel til hytta kan faktisk gi bedre utbytte enn det gjør på boligen din om du velger riktig solcelleanlegg og strømavtale. Les videre og finn hva som er den beste løsningen for solcelleinstallasjon på din fritidsbolig.

Les også: Solkraft: Norske støtteordninger for overgang til solenergi

Innhold:

 1. Hva skjer med strømstøtte til fritidsboliger?
 2. Hva er en solkonto og hvordan fungerer den?
 3. Off-grid-systemer: Selvforsynt energi for hytter
 4. Solcellepaneler og snølast: En viktig faktor i Norge
 5. Integrerte solcelleanlegg: En innovativ løsning
 6. Slik velger du riktig solcellepanel for hytte og fritidsbolig
 7. Installering av solcelleanlegg på hytta
 8. Vedlikehold og drift av solcellepaneler for hytteeiere
 9. Oppsummering om solcellepanel for hytte og fritidsbolig

Hva skjer med strømstøtte til fritidsboliger?

Norges strømstøtteordning er et viktig tema for alle med fritidsboliger. Den nåværende ordningen har nemlig begrensninger som påvirker eiere av hytter og hus uten fast boplikt.

Strømstøtten er designet for primærboliger med folkeregistrert adresse. Det vil si at mange fritidsboliger faller utenom støtteordningen. Eiere av slike eiendommer møter derfor store økonomiske utfordringer, spesielt i perioder med høye strømpriser, som vinteren 2022/2023.

Begrensninger for solcelleinstallasjon på hytte

Tidligere var det opp til den enkelte kommune å avgjøre om man fikk lov til å bo fast på hytta. Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat (RME) vurderte om kunden hadde rett på strømstøtte ifølge dokumentasjon fra kommunen.

KALKULATOREN

Solar Solution beholder byggets estetikk med integrerte solcelleløsninger.

Våre løsninger ser ut som vanlige tak, men er effektivt energiproduserende solcellepaneler spesielt utviklet for norske forhold og arkitektur.

Men så kom det en presisering fra Olje- og energidepartementet om at eneste mulighet for støtte var en bruksendring fra kommunen. I praksis vil dette si strømstøtten kun innvilges dersom fritidsboligen blir godkjent som helårsbolig.

Denne nye vendingen i strømstøtteordningen kan ha direkte innvirkning på ditt valg om å installere solcellepaneler på hytta. Med mulighet for strømstøtte blir investeringen mer attraktiv, da den kan redusere strømkostnadene for de som bor fast i fritidsboligen.

Norges Hytteforbund (NHF) jobber for økt strømstøtte

Norges Hytteforbund (NHF) har vært en aktiv stemme i debatten om strømstøtte for hytter. De jobber for å endre reglene slik at fritidsboliger kan inkluderes i strømstøtteordningen.

NHF argumenterer for at fritidsboliger også bør motta støtte, gitt deres økende betydning som en del av mange familiers liv. En endring i strømstøtteordningen vil gjøre det lettere for hytteeiere å velge miljøvennlige løsninger som solcellepaneler.

Fremskrittspartiet støtter forslaget om å inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen med et tak på 5000 kWh og en makspris på 50 øre per kWh. Ifølge denne utviklingen kan strømstøtte nå bli utvidet til personer som har fritidsbolig som eneste bosted.

Olje- og energiminister Terje Aasland har uttalt at de som bor fast på hytta nå kan bli inkludert i strømstøtteordningen, forutsatt at forslaget får flertall. Denne endringen er en respons på det faktum at rundt 10.000 personer bor i fritidsboliger i Norge, og at disse husstandene er like utsatt for høye strømpriser som andre.

Les også: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

Hva er en solkonto og hvordan fungerer den?

Solkonto er en innovativ og økonomisk løsning for eiere av solcelleanlegg på hytta. Denne tjenesten transformerer måten solenergi håndteres og utnyttes på.

En solkonto gir deg innsikt i hvor mye energi dine solcellepaneler på hytta produserer og gir deg mulighet til å styre overskuddsenergien. Du kan velge å spare denne energien for senere bruk eller benytte den umiddelbart for å redusere strømkostnadene.

Lagring av energi er mulig i opptil 18 måneder, og du styrer selv når og hvordan du vil bruke denne energien, noe som gir stor fleksibilitet og økonomiske fordeler.

Fordeler med å bruke solkonto i kombinasjon med solcellepaneler på hytta

Bruken av solkonto i kombinasjon med solcellepaneler øker den økonomiske verdien av investeringen i solcellepaneler ved å maksimere bruken av produsert energi. Dette er spesielt nyttig i Norge, hvor energiforbruket varierer betydelig mellom årstidene.

Med solkonto kan hytteeiere lagre overskuddsenergi produsert av deres solcellepaneler, og benytte denne energien når det er mest nødvendig. Energiproduksjonen kan enkelt administreres slik at oppspart energi kompenserer for høyere strømkostnader i perioder med mindre sollys.

Off-grid-systemer: Selvforsynt energi for hytter

Teknologien har kommet så langt i Norge at solcelleanlegg med batteriløsninger er blitt en god investering for de som ikke har nettilknytning på hytta. Dermed har off-grid-systemer blitt en god løsning for hytter som ligger utenfor det tradisjonelle strømnettet.

Disse systemene sørger for at hytter med solcellepaneler blir selvforsynte med energi, noe som er både praktisk og økonomisk.

Solcelleguide

Din guide til alt om moderne solcellepaneler.

Sett deg inn i de siste trendene innen solenergi i Norge, inkludert den nyeste teknologien og de beste løsningene på markedet i dag.

Hvordan fungerer off-grid-systemer?

For et off-grid solcellesystem som bruker rundt 10 kWh daglig, vil et blysyrebatteri trenge en kapasitet på rundt 24 kWh for å håndtere halve batteriets utladningsdybde og eventuell ineffektivitet.

For det samme off-grid solcellesystemet (10 kWh daglig) vil et tilsvarende litiumbatteri trenge en kapasitet på omtrent 12.6 kWh for å håndtere halve batteriets utladningsdybde og eventuell ineffektivitet. Dette skyldes at litiumbatterier kan utnytte en større del av sin kapasitet, ofte opp til 80%.

Litiumbatterier er altså mer effektive og har lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier, men de har en høyere kostnad.

Fordeler med off-grid systemer

Fordelene med off-grid-systemer er mange. Først og fremst gir de full energiuavhengighet, noe som er viktig for hytter i avsidesliggende områder. Disse systemene reduserer også miljøavtrykket ved å benytte fornybar energi.

Økonomisk sett kan off-grid systemer være kostnadseffektive over tid, da de eliminerer behovet for dyre strømtilkoblinger og løpende strømkostnader. Her er de fremste fordelene med off-grid-systemer for solcelleanlegg på hytte og fritidsbolig:

 1. Selvforsyning: Off-grid-systemer gir full kontroll over egen energiforsyning.
 2. Uavhengighet: Reduserer avhengigheten av tradisjonelle energikilder og sårbarheten ved strømbrudd.
 3. Økonomiske besparelser: Over tid kan off-grid-systemer redusere eller eliminere strømkostnader.
 4. Miljøvennlig: Fremmer bruk av fornybar energi og reduserer karbonavtrykket.
 5. Tilpasningsdyktighet: Kan skreddersys for å møte spesifikke energibehov.

Solcellepaneler og snølast: En viktig faktor i Norge

Det er viktig å velge riktige solcellepaneler for norske forhold, spesielt med tanke på snølast. Mange norske hyttelandskaper stiller unike krav til solcelleanlegg, særlig i fjellområder. For å få mest mulig ut av solcellepanel på hytta er det derfor viktig at du setter deg inn i hvilke utfordringer og tilpasningsmuligheter som finnes.

Utfordringer med snølast på solcellepaneler

Det er forskjellige meninger om standardgodkjenningen for solcellepaneler, spesielt med tanke på tradisjonelle, ovenpåliggende solcelleanlegg. Selv om panelene er godkjent for en belastning på 550 kg/m², reiser mange spørsmål om deres langvarige holdbarhet under snølast.

Panelene testes ofte bare over kortvarige perioder, noe som ikke alltid gjenspeiler de reelle forholdene i Norge. I tillegg er mange solcelleanlegg produsert i land uten lignende værforhold, noe som kan påvirke hvor egnet de er for norske vintre.

En annen utfordring er at vekten av snøen ofte ikke fordeles jevnt over panelet, men konsentreres på noen få punkter, grunnet designet til ovenpåliggende solcellepaneler. Dette kan over tid føre til skader på både panelene og taket.

Løsninger og beste praksis for norske forhold

Spesielt ovenpåliggende solcelleanlegg står overfor betydelige utfordringer under ekstreme norske værforhold som kulde, snø og sterke vinder. Disse anleggene – som kan plasseres på eksisterende taktekking – kan kreve strukturell forsterkning av taket for å tåle slike forhold.

Især snø og is kan legge ekstra vekt på anlegget, og sterk vind kan forårsake skade. Eksponerte kabler og koblinger er utsatt for værskader, og festesystemene kan tære på hustaket. Over tid kan dette føre til økende problemer med slitte solcelleanlegg på hytter og fritidsboliger.

For å imøtekomme disse utfordringene, er det viktig å velge solcellepaneler som er designet for å tåle de norske vinterforholdene. Det kan inkludere paneler med forsterket struktur eller systemer som er enkelt å fjerne snøen fra. Eventuelt kan integrerte solcelleløsninger være et godt alternativ, slik som båndtekking med solceller eller solcelletakstein.

Les også: Hva er båndtekking og hva har du å tjene på båndtekket tak

I tillegg bør monteringen av panelene gjøres på en måte som sikrer jevn vektfordeling, for å unngå unødvendig belastning på både panelet og takstrukturen.

Integrerte solcelleanlegg: En innovativ løsning

Integrerte solcelleanlegg er neste steg i utviklingen av solenergi for norske hytter. Disse systemene, som kombinerer solceller direkte med takstrukturen, tilbyr en sømløs og estetisk tiltalende løsning sammenlignet med tradisjonelle ovenpåliggende solcellepaneler. I tillegg er de rustet for å takle norske værforhold, inkludert lange vintre med tung snølast.

Fordelene ved integrerte systemer

Integrerte solcelleanlegg tilbyr en mer robust løsning for norske forhold. De håndterer snølast mer effektivt fordi vekten av snøen naturlig fordeles jevnt over hele overflaten. I tillegg elimineres problemet med snø som samler seg under panelene. Dette reduserer risikoen for skade betydelig, sammenlignet med ovenpåliggende anlegg.

Integrerte systemer, slik som båndtekking med solceller, er en bortimot vedlikeholdsfri løsning, noe som er ideelt for hytteeiere som ikke bruker hytta hele året men ønsker langvarig holdbarhet. Ikke minst er integrerte solcellepaneler estetisk tiltalende da de integreres i hytta på en måte som ikke endrer byggets opprinnelige design.

Løsninger og beste praksis for norske forhold

Kort sagt er integrerte solcellesystemer å anbefale for norske hytteeiere. Ikke bare er de mye mindre sjenerende, men også bedre tilpasset norske snø- og værforhold. For å sikre best mulig resultat, bør du vurdere følgende faktorer:

 1. Velg et solcelleanlegg som er spesifikt designet for å tåle norsk klima, spesielt med tanke på snø og vind.
 2. Sørge for profesjonell installasjon for å sikre optimal ytelse og holdbarhet.
 3. Sørg for regelmessig vedlikehold for å opprettholde systemets effektivitet og levetid.

Gode alternativer for solcellepanel på hytte og fritidsbolig i Norge er integrerte systemer som Roofit.Solar og SunStyle. De er designet for å tåle norsk klima, med fokus på å håndtere snølast og sterke vinder.

Solar Solution og våre partnere er Norges eneste leverandører av de prisvinnende solcelleløsningene til Roofit.Solar. Les mer på våre produktsider.

Fritidsbolig med solcellepanel i Norge.

Slik velger du riktig solcellepanel for hytte og fritidsbolig

Å velge riktig solcellepaneler til din hytte krever nøye vurdering av forskjellige alternativer, spesielt med tanke på dine unike værforhold.

Forskjellige typer solcellepaneler

 1. Ovenpåliggende solcelleanlegg er populære på grunn av sin enkle installasjon. Men de er ikke alltid egnet for norske vintre med tung snø og kraftige vinder. De krever ofte ekstra forsterkninger for å motstå disse forholdene.
 2. Solcellepaneler på integreringsrammer tilbyr en mer integrert løsning, og kan være mer estetisk tiltalende. De er også bedre skikket til å håndtere snølast fordi de ligger tettere på takflaten og minimerer risikoen for snøsamling.
 3. Båndtekking med solceller er en sømløs integrering hvor solceller er innebygd i takmaterialet. Denne typen solcelleanlegg er mindre synlig og meget motstandsdyktig i norske værforhold.
 4. Solcelletakstein er også en robust løsning som egner seg for norske forhold. Solcelletakstein tåler godt snø og vind, og tilbyr en høy grad av integrering med bygningens estetikk.

Hvordan velge riktig panel for norske klimaforhold

For å velge riktig solcellepanel til hytte og fritidsbolig for norske forhold, må man vurdere lokal værtype, takets struktur og personlige preferanser for estetikk og funksjonalitet.

Båndtekking med solceller og solcelletakstein er gode valg i områder med tungt snøfall, og for de som ønsker en mindre synlig løsning.

Ovenpåliggende anlegg kan fungere bra på steder med mindre ekstreme værforhold, men kan kreve ekstra vedlikehold. Nøkkelen ligger i å balansere funksjonalitet, holdbarhet og estetikk for å finne det beste alternativet for din spesifikke situasjon.

Les mer: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Installering av solcelleanlegg på hytta

Installering av solcellepaneler på hytter krever omfattende planlegging og kunnskap for å sikre optimal funksjon og levetid.

Trinn-for-trinn prosess

 1. Planlegging: Start med å vurdere solforholdene og takets orientering. Vurder hyttas energibehov for å bestemme størrelsen på solcelleanlegget.
 2. Takvurdering: Sjekk takets tilstand, bæreevne og egnethet for solcellepaneler. Dette er viktig for å unngå skader på takstrukturen.
 3. Montering: Velg riktig monteringssystem basert på taktype og vinkel. Sikker og korrekt montering er avgjørende for anleggets effektivitet og levetid.
 4. Tilkobling: Koble solcellepanelene til et energilagringssystem eller direkte til strømnettet. Vurder også installasjon av en inverter for å konvertere solenergien til brukbar strøm.

Vanlige feil og hvordan du unngår dem

Unngå vanlige feil som dårlig plassering eller feil vinkling av panelene, da dette gir redusert soltilgang. Sørg i tillegg for å styre unna dårlig montering som kan føre til skader under ekstreme værforhold, og vær obs på at feil valg av paneler leder til dårlig effektivitet under visse klimaforhold.

Rådfør deg alltid med eksperter og bruk kvalifiserte installatører, slik som vårt fagpersonell hos Solar Solution. Ta gjerne kontakt for tips og råd om solcellepanel på hytte og fritidsbolig, eller gi oss hele jobben, fra forberedelser til ferdig installasjon.

Tips for kostnadseffektiv installasjon

For en kostnadseffektiv installasjon, undersøk muligheter for subsidier eller insentiver som kan redusere investeringskostnadene.

Vurder energieffektiviteten til forskjellige paneler for å sikre best mulig avkastning over tid. Det kan også være fordelaktig å inngå en avtale om å selge overskuddsstrøm til strømnettet, noe som kan bidra til ytterligere økonomiske besparelser.

Les mer: Solkraft: Norske støtteordninger for overgang til solenergi

Vedlikehold og drift av solcellepaneler for hytteeiere

Effektivt vedlikehold og drift av solcellepanel på hytte og fritidsboliger er avgjørende for optimal ytelse og langvarig bruk, spesielt i norske klimaforhold.

Grunnleggende vedlikeholdsoppgaver

 1. Rengjøring: Hold panelene rene for skitt, blader, snø og is for å sikre maksimal solabsorbering.
 2. Inspeksjon: Gjennomfør regelmessige inspeksjoner for å identifisere og rette opp eventuelle fysiske skader, korrosjon, løse kabler eller komponenter.
 3. Overvåking: Hold øye med systemets ytelse. En plutselig nedgang i effektivitet kan indikere et problem.

Løsninger på vanlige problemer

Vanlige utfordringer inkluderer reduksjon i effektivitet grunnet skyggelegging, opphopning av snø og is, samt skader fra ekstremvær.

Strategisk plassering av solcellepaneler for å unngå skygge, samt installasjon av systemer for automatisk fjerning av snø og is, kan bidra til å opprettholde panelenes effektivitet.

Regelmessig vedlikehold etter ekstreme værforhold er også kritisk for å forhindre langvarige skader.

Kontakt

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?

Oppsummering om solcellepanel for hytte og fritidsbolig

For å oppsummere hovedpoengene i denne artikkelen, her er en liste over de viktigste tingene å tenke på når du vurderer investering i solkraft på hytta eller fritidsboligen:

 1. Velg riktig type solcellepanel basert på hyttas lokasjon og unike værforhold.
 2. Vurder integrerte løsninger for bedre estetikk og effektiv snøhåndtering.
 3. Prioriter regelmessig vedlikehold for å sikre langvarig ytelse og effektivitet.
 4. Utforsk muligheter for statlige insentiver og subsidier for å redusere kostnader.

Fremtidsutsikter for solenergi på norske hytter

Teknologiske fremskritt og økt miljøbevissthet lover godt for fremtiden til solenergi på norske hytter. Med mulige endringer i strømstøtteordningen kan det bli enda mer attraktivt å investere i solcellepaneler.

Vi kan forvente mer effektive solceller og bedre energilagringsløsninger i årene som kommer, noe som vil styrke solenergiens rolle som en bærekraftig og økonomisk løsning for hytteeiere i Norge.

Merk at vi ikke anbefaler å vente med investering til løsningene blir bedre, da hver dag uten utvinning av solkraft er en mindre bærekraftig dag. Dagens løsninger er billigere og bedre enn noen gang, og vil i mange tilfeller senke dine strømregninger betydelig.

Les mer: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Ressurser og annet nyttig lesestoff om solcellepanel på hytte og fritidsbolig

E24: Strømstøtte til de som bor på hytta
Fjordkraft: Lagre overskuddsstrømmen din i Solkonto
Hytta Vår: Kjemper for strømstøtte til hytter
Nettavisen: De vil ikke gi ett øre i støtte til strømforbruket vårt på hytta
Nettavisen: Frp vil ha strømstøtte på hytta. Det vil ikke folket.
NTB: Strømstøtteordning for hytter kan nå være på gli

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?