Solcelleanlegg på taket av et hus.

Solcelleanlegg: Hva er det og hvordan fungerer det?

Solcelleanlegg tar over stadig større andeler av norsk energiproduksjon, men hvordan fungerer de egentlig? Og lønner det seg å investere i et solcelleanlegg for alle?

Solenergi er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Norge, og ikke uten grunn. Solcelleanlegg støtter Norges mål om å dempe utslipp av klimagasser, begrenser avhengigheten av fossile brensler og reduserer dine energiutgifter.

Til tross for at vi befinner oss langt nord, har vi unike forhold her på berget som er gunstig for utvinning av solenergi. De lange sommerdagene gir gode forutsetninger for energiproduksjon og lave temperaturforhold bidrar til å optimalisere solcelleanleggets funksjonalitet.

Solar Solution tilbyr innovative 2-i-1 løsninger som kombinerer tradisjonell taktekking med moderne solcelleteknologi. Våre solcelleanlegg bevarer husets estetikk samtidig som du får en funksjonell løsning for energiproduksjon på taket ditt​.

Les mer: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

I tillegg har teknologiske fremskritt gjort det mulig å utnytte solenergi effektivt året rundt, selv i lange mørke vintermåneder da lysforholdene ikke er like ideelle. Derfor er det stadig flere som investerer i solcelleanlegg for å redusere energikostnadene og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Men vi skal ikke så mange år tilbake før miljøregnskapet og de økonomiske fordelene forbundet med solcelleanlegg var marginale. Dagens solcelleanlegg er derimot i en annen klasse.

Vi har kommet dit at solcelleanlegg er en bærekraftig løsning på alle plan. Derfor er det på høy tid at du setter deg inn i hvordan dagens solcellepaneler fungerer og hvorfor de er en god investering for både din egen og planetens fremtid.

Les mer: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Innhold

 1. Hva er et solcelleanlegg
 2. Forskjellen på solcelleanlegg og solcellepaneler
 3. Miljøregnskapet for dagens solcelleanlegg
 4. Teknologien bak moderne solcelleanlegg
 5. Energilagring og distribusjon
 6. Overgangen til solcelleanlegg
 7. Solar Solution spesialtilpasser solcelleanlegg til ditt behov
 8. Norske solcelleanlegg: Hva kan vi lære?
 9. Feil og hvordan du unngår dem
 10. Oppsummert om solcelleanlegg

Hva er et solcelleanlegg?

Et solcelleanlegg er et system designet for å fange opp sollys og konvertere det til elektrisitet som kan brukes fra alt til å lyse opp hjemmet til å lade elektriske kjøretøy. Solpanelene er hjertet i solcelleanlegget. De inneholder fotovoltaiske celler som omgjør sollys til elektrisitet.

Disse cellene er laget av halvledermaterialer, vanligvis silisium, som har evnen til å absorbere fotoner fra sollys og frigjøre elektroner, noe som skaper elektrisk strøm. Når sollyset treffer solcellene, genereres det altså energi som deretter kan benyttes eller lagres for fremtidig bruk.

KALKULATOREN

Solar Solution beholder byggets estetikk med integrerte solcelleløsninger.

Våre løsninger ser ut som vanlige tak, men er effektivt energiproduserende solcellepaneler spesielt utviklet for norske forhold og arkitektur.

Forskjellen på solcelleanlegg og solcellepaneler

Det er viktig å skille mellom solcelleanlegg og solcellepaneler. Et solcellepanel er en enkelt enhet bestående av flere solceller. Solcelleanlegg er et komplett system som inkluderer solcellepaneler, invertere, målere og tilknyttede elektriske og mekaniske komponenter som er nødvendige for å generere, måle og distribuere elektrisitet.

Selv om solcellepaneler er en integral del av et solcelleanlegg, er de bare en komponent i et større system. Solpanelteknologi fokuserer spesifikt på design og effektivitet av panelene. Teknologien rundt et solcelleanlegg omfatter derimot et bredere spekter av komponenter, systemdesign og hvordan de ulike bestanddelene fungerer sammen.

Hovedkomponentene i et solcelleanlegg

Hovedkomponentene i et solcelleanlegg inkluderer:

 1. Solcellepaneler: Paneler med solceller som fanger opp sollys og konverterer det til elektrisitet.
 2. Inverter: En omformer av produsert likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) som kan brukes i husholdninger og bedrifter.
 3. Måler: Et apparat som registrerer energiforbruk og produksjon.
 4. Energipanel: Dette panelet distribuerer elektrisiteten til ulike deler av bygninger.

Solcelleanlegg er en langsiktig investering som kan redusere energikostnadene betydelig over tid. I tillegg gir det hus- og bedriftseiere muligheten til å produsere ren, fornybar energi, noe som er gunstig både for miljøet og samfunnet som helhet.

For en grundig innføring i privat produksjon av solenergi kan du lese vår komplette guide til solcellepaneler.

Miljøregnskapet for dagens solcelleanlegg

Når man vurderer miljøregnskapet for moderne solcelleanlegg, er det viktig å ta i betraktning både produksjonen av solcellepanelene og den påfølgende energiproduksjonen. Her er en oversikt over de miljømessige aspektene:

Produksjon av solcellepaneler:

 • Produksjonen av solceller krever energi, ofte fra kull- eller gasskraftverk, avhengig av hvor de blir produsert. Dette fører til et tydelig “karbonavtrykk”.
 • Det benyttes kjemikalier i produksjonen, men moderne fremstillingsmetoder jobber stadig mot å redusere forbruket og påvirkningen av disse kjemikaliene.
 • Transport av solcellepaneler kan også bidra til deres samlede karbonavtrykk, særlig hvis de produseres i land langt unna installasjonsstedet.

Energi fra solcelleanlegg:

 • Når solcelleanlegget er installert og operativt, produserer det strøm uten utslipp av klimagasser. Etter et visst antall år (ofte estimert til 3-5 år, avhengig av lokal solintensitet og andre faktorer) har anlegget “betalt tilbake” karbonavtrykket som ble utviklet under produksjonen.
 • Over sin levetid, som ofte er 25 år eller mer, vil solcellepaneler produsere mange ganger den energien som ble brukt til å lage dem, noe som tilsier et positivt miljøregnskap.

Er solcelleanlegg miljøvennlige?

Til tross for miljøavtrykket knyttet til produksjonen av solcellepaneler viser det seg at solcelleanlegg er en klar vinner for miljøet sammenlignet med fossilbaserte energikilder. Over tid vil solenergi fra et panel langt overgå de miljømessige kostnadene ved å produsere panelet, noe som gjør det til en bærekraftig og miljøvennlig energikilde.

Les mer: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft? (Kommer snart)

Teknologien bak moderne solcelleanlegg

Solcelleteknologien har utviklet seg raskt de siste tiårene, og teknologisk innovasjon fortsetter kontinuerlig å forbedre effektiviteten til solcelleanlegg. En hyggelig bivirkning av forbedret materialteknologi og effektiviserte invertere og energistyringssystemer er lavere priser på solcelleanlegg, og industrien flytter stadig grensene for hva som er mulig.

Solcelleguide

Din guide til alt om moderne solcellepaneler.

Sett deg inn i de siste trendene innen solenergi i Norge, inkludert den nyeste teknologien og de beste løsningene på markedet i dag.

Hvilke teknologiske innovasjoner har økt bruken av solcelleanlegg i Norge?

Flere teknologiske innovasjoner har ledet til økt bruk av solcelleanlegg i Norge. Forbedringer i fotovoltaisk teknologi, utvikling av mer effektive og kostnadsreduserende materialer, samt innovasjoner innen energilagring har alle spilt en viktig rolle. Videre har statlige insentiver og subsidier også oppmuntret til overgang til solcelleteknologi blant huseiere og bedrifter.

Relatert artikkel: Solcelletakstein sammenlignet med andre solcelleløsninger

Ny innovasjon som forbedrer effektiviteten

Noen av de nyeste teknologiene som benyttes i solcelleanlegg inkluderer bifaciale solpaneler, som kan fange sollys fra begge sider, og solfølgende monteringssystemer, som automatisk justerer vinkelen på panelene for å maksimere solinnstrålingen.

Integrerte solcelleanlegg: Fremtidens byggdesign

Integrerte solcelleanlegg er systemer som er sømløst integrert i bygningens arkitektur, som båndtekking eller takfliser med innebygde solceller. Disse systemene er et spennende steg fremover for solenergi, da de danner grunnlaget for en fremtid der solcelleanlegg blir en standardkomponent i moderne byggdesign.

Les mer: Hva er integrerte solceller og solcellepaneler (Kommer snart)

Energilagring og distribusjon

Energilagring gjør det mulig for husholdninger og bedrifter å lagre overskuddsenergi for senere bruk. Dette kan forbedre energisikkerheten og redusere avhengigheten av strømnettet. I tillegg trengs det gode administrasjonssystemer som sikrer at elektrisiteten som skapes av solcelleanlegget kan distribueres effektivt og sikkert gjennom bygningen.

Hvordan energilagring fungerer i solcelleanlegg

Etter at solcelleanlegget har konvertert elektrisiteten fra solpanelene til energi, kan den enten brukes umiddelbart, sendes tilbake til nettet, eller lagres for senere bruk i batterier. Derfor er god energilagring en kritisk komponent i et hvert solcelleanlegg.

Energilagringsenheter, som litium-ion-batterier, har blitt mer effektive og kostnadseffektive etter hvert som batteriteknologien har blitt forbedret. Dagens varianter har dermed blitt en attraktiv løsning for husholdninger og bedrifter som ønsker å maksimere bruken av sin produserte solenergi.

Med et effektivt og velfungerende energilagringssystem på plass, blir solcelleanlegget rustet til å kontinuerlig forsyne bygninger med strøm, selv om natten eller under overskyet vær. For å få mest mulig ut av den lagrede energien, trengs det i tillegg avanserte distribusjonssystemer.

Fordelene med smart distribusjon av solenergi

Smart administrasjon av solenergi innebærer å benytte avansert teknologi for å optimalisere distribusjonen av elektrisiteten som skapes av solcelleanlegget. Ved bruk av moderne invertere, energistyringssystemer og automatiserte kontrollsystemer som arbeider sammen kan du sikre at elektrisiteten fordeles effektivt basert på byggets faktiske energibehov.

Resultatet av smart energidistribusjon er bedre energieffektivitet, lavere energikostnader, og økt energisikkerhet. I tillegg inkluderer effektiv energiadministrasjon funksjoner som fjernovervåking og diagnostikk. Det gjør det mulig å overvåke ytelsen til solcelleanlegget og identifisere eventuelle problemer som kan kreve vedlikehold.

Overgangen til solcelleanlegg

Implementering av solcelleanlegg er en strategisk beslutning som kan gi betydelige fordeler både på kort og lang sikt. Det kan redusere energikostnadene, minske karbonavtrykket, og bidra til en mer bærekraftig energiframtid.

Hvordan kan norske husholdninger og bedrifter gå over til solenergi?

Norske husholdninger og bedrifter bør starte med å vurdere sitt eget energibehov og forstå de økonomiske og miljømessige fordelene solcelleanlegg kan tilby. Hvordan du går frem for å gjøre dette kan du lese i vår artikkel: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Det er viktig at du setter deg inn i lokale reguleringer, insentiver og subsidier som kan redusere kostnadene ved installasjon av solcelleanlegg. Det kan være krav om byggetillatelser, elektriske inspeksjoner, og andre regulatoriske godkjenninger som må oppfylles før installasjonen kan begynne.

Mer om statlige støtteordninger og reguleringer for installasjon av solcelleanlegg kan du lese i vår artikkel: Solcellepanel: En komplett guide. Eller om du synes det er enklere å ta en prat med fagfolk må du gjerne kontakte oss i Solar Solutions for råd og veiledning.

Nødvendige trinn for implementering av solcelleanlegg

Trinnene inkluderer vurdering av beliggenhet, design/dimensjonering av solcelleanlegget, innhenting av nødvendige tillatelser, og valg av en pålitelig installatør. Det er også viktig å vurdere finansieringsalternativer og forstå avkastningen på investeringen over tid.

Hvordan sikre optimal ytelse over tid

Får å sikre at du får mest mulig ut av ditt solcelleanlegg over tid må du gjennomføre regelmessig inspeksjon, rengjøring av solpaneler, og overvåking av systemets ytelse. Det kan også være nødvendig med periodisk vedlikehold eller reparasjoner for å opprettholde systemets effektivitet.

Vanlige utfordringer og løsninger

Vanlige utfordringer kan inkludere redusert effektivitet på grunn av smuss eller snø på panelene, eller tekniske problemer med invertere eller andre systemkomponenter. Tidlig identifisering og løsning av disse problemene kan bidra til å opprettholde eller gjenopprette systemets ytelse.

Sikkerhet og forskrifter

Det er viktig å følge anbefalte sikkerhetsprotokoller, inkludert korrekt installasjon, jording og beskyttelse mot elektrisk sjokk. Opplæring av driftspersonell og huseiere er også kritisk for sikker drift.

Overholdelse av nasjonale og lokale energiforskrifter

Overholdelse av energiforskrifter, inkludert de som er relatert til nettmating og energilagring, er viktig for å sikre lovligheten og effektiviteten av solcelleanlegget. Derfor må du holde deg oppdatert på de nyeste forskriftene og sikre at solcelleanlegget overholder alle relevante krav.

Relatert artikkel: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

skarpnes-ovati

Solar Solution spesialtilpasser solcelleanlegg til ditt behov

Solar Solution tilbyr innovative 2-i-1 løsninger som kombinerer tradisjonell taktekking med moderne solcelleteknologi. Våre solcelleanlegg er estetisk tiltalende og bevarer husets estetikk samtidig som du får en funksjonell løsning for energiproduksjon på taket ditt​.

Vi tilbyr nøkkelferdige løsninger som omfatter evaluering av solpotensialet, tilpasning av installasjonen for beste utseende og ytelse, samt håndtering av hele installasjonsprosessen.

 1. Innovativ 2-i-1 løsning: Solar Solution tilbyr en 2-i-1 der tradisjonell taktekking kombineres med moderne solceller​.
 2. Nøkkelferdige løsninger: Vi tilbyr nøkkelferdige løsninger, fra evaluering av solpotensialet til fullføring av installasjonen, og sikrer optimal ytelse og estetikk​​.
 3. Bygningsintegrerte solcellesystemer: Med bygningsintegrerte solcellesystemer får du et flunkende nytt tak som bevarer bygningens originale linjer og design.
 4. Prisvinnende og innovativt produkt fra Europa: Solar Solution er Norges eneste forhandler av bygningsintegrerte solcellesystemer fra Roofit.Solar, en prisvinnende og innovativ solcelleløsning​.
 5. Spar penger fra dag én med solcelletak fra Solar Solution: Benytt vår solcellekalkulator og kom i gang i dag. Vi hjelper deg med alle steg i prosessen. Slik blir din overgang til solenergi så sømløs og effektiv som mulig.
 6. Gode garantier: Solar Solution garanterer lang holdbarhet, bedre estetikk og enkel installasjonsprosess. Vi tilbyr estetisk garanti på 25 år og en teknisk garanti på 50 år​.

Les mer om våre produkter og tjenester!

Norske solcelleanlegg: Hva kan vi lære?

Norge, med sin unike geografiske posisjon og klima, står overfor spesielle utfordringer når det gjelder solcelleanlegg. Lav solvinkel, særlig i vintermånedene, kan redusere effektiviteten av solcelleanlegg. Dessuten kan snødekke hindre sollys i å nå solpanelene.

For å overkomme disse utfordringene, har enkelte solcelleanlegg i Norge tilpasset panelenes vinkel og orientering for å maksimere sollysopptaket. Avanserte sporingssystemer kan også benyttes for å sikre at panelene alltid er optimalt plassert i forhold til solens posisjon.

Norges største solcelleanlegg

På hovedlageret til Coop Norge på Gardermoen er det installert et av Norges største solcelleanlegg på tak. Anlegget dekker 25,000 kvadratmeter, med 17,000 kvadratmeter dedikert til solcelleareal​.

Coop Norges solcelleanlegg på Gardermoen viser hvordan bedrifter kan maksimere bruk av sitt areal for energiproduksjon. Ved å utnytte store takarealer på eksisterende bygninger, kan bedrifter betydelig øke sin energikapasitet uten behov for ekstra plass eller infrastruktur​​.

Asko utnytter norske forhold til sin fordel

Et annet eksempel på en norsk bedrift som har lykkes med solenergi er matleverandøren Asko som i 2019 installerte datidens største norske solcelleanlegg. Solcelleparken er fordelt over 13.000 kvadratmeter, med en installert effekt på totalt 673 kWp.

I likhet med Coop utnytter Asko egne arealer for å installere solpaneler som skaper energi uten at de utvikler ny infrastruktur eller tar i bruk nye landmasser.

Asko plasserte solcelleanlegget på taket av sitt fryselager for å bruke solenergi til kjøling når sola varmer som mest, noe som er et godt eksempel på kreativ bruk av solenergi som utnytter norske forhold til sin fordel. Om sommeren brukes solenergi til å kjøle ned frysevarene, mens de relativt svale somrene her til lands sørger for at solcelleanlegget ikke overopphetes.

Feil og hvordan du unngår dem

En vanlig fallgruve ved overgang til solenergi er utilstrekkelig planlegging for i forhold til lokale klimaforhold. Dette kan resultere i uheldig plassering eller bruk av feil materialer som ikke tåler lokale forhold. En annen feil kan være utilstrekkelig vedlikehold, noe som kan redusere effektiviteten til solcelleanlegget over tid.

For å unngå disse feilene er det viktig med grundig forundersøkelse og planlegging. Dette inkluderer konsultasjon med eksperter, bruk av riktig teknologi tilpasset lokale forhold, og regelmessig vedlikehold og inspeksjon av solcelleanlegg.

Investering i solcelleanlegg er en god måte å sikre bærekraftig energiforsyning for Norge i fremtiden. Med riktig kunnskap og forberedelse kan potensielle utfordringer overvinnes, og solenergi kan bli en dominerende kraft i landets energimiks.

Oppsummert om solcelleanlegg

Solcelleanlegg er mer enn bare solpaneler. De representerer et komplett system for å fange, lagre og distribuere solenergi. Dagens solcelleanlegg er mer fleksible og kommer med flere fordeler for både deg og miljøet enn noen gang før.

 1. Økt effektivitet: Moderne solcelleanlegg har høyere effektivitet sammenlignet med eldre solcellepaneler. Dette betyr at de kan produsere mer strøm fra samme mengde sollys.
 2. Integrert lagring: Mange solcelleanlegg kommer med batterilagring, slik at du kan lagre energi for bruk på natten eller på skyfrie dager.
 3. Skalerbarhet: Solcelleanlegg kan enkelt skaleres opp eller ned avhengig av behov, noe som gjør dem fleksible for både små husholdninger og store kommersielle anlegg.
 4. Redusert energiavhengighet: Med et solcelleanlegg blir du mindre avhengig av det nasjonale strømnettet, noe som kan redusere strømregningen betydelig.

Hvordan Solar Solution bidrar til sikker investering i solcelleanlegg

Solar Solution har etablert seg som en pålitelig aktør i den norske solenergibransjen. Her er noen av fordelene du får med Solar Solution på ditt lag.

 1. Ekspertise: Med en grundig forståelse av solenergibransjen og solcelleanlegg, sørger Solar Solution for at du får den beste løsningen for ditt behov.
 2. Kvalitetsprodukter: Solar Solution tilbyr kun toppmoderne solcelleanlegg av høy kvalitet, noe som sikrer lang levetid og pålitelig energiproduksjon.
 3. Tilpassede løsninger: Hver kunde er unik, og Solar Solution jobber tett med sine kunder for å designe og installere solcelleanlegg som er spesielt tilpasset deres spesifikke behov.
 4. Opplæring og support: Investerer du i et solcelleanlegg gjennom Solar Solution, får du også tilgang til opplæring, support og vedlikehold. Dette sikrer at anlegget ditt alltid fungerer optimalt.

I lys av denne informasjonen kan det sies med sikkerhet at solcelleanlegg representerer fremtiden for bærekraftig energiproduksjon. Med selskaper som Solar Solution i førersetet, kan vi se frem til en grønnere og mer bærekraftig fremtid for Norge.

Les mer om våre løsninger: Hva er båndtekking og hva har du å tjene på båndtekket tak med solceller

Kontakt

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?

Ressurser og annet nyttig lesestoff

Circular Economy, Ethical Funds, and Engineering Projects: Evaluating the Environmental Performance of Solar Energy Systems Through a Combined Life Cycle Assessment and Cost Analysis
GoGreenSolar: Solar Components: What’s in a Solar Power System?
International Energy Agency: Solar PV still dominates renewable energy capacity additions
Solaris Renewables: What Is the Carbon Footprint of Solar Panel Manufacturing?
US Energy Information Administration: Solar explained – Photovoltaics and electricity

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?