Solcellepanel tak

Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Stadig flere nordmenn velger solcellepanel til tak som en bærekraftig og kostnadseffektiv energikilde. Men hvordan kan du være sikker på at du velger riktige solcellepaneler med så mange muligheter på markedet?

Det finnes mange slags solcellepanel til tak som dekker en rekke forskjellige behov. Her kan du lese mer om hva du bør tenke på for å ta det beste valget når du investerer i solenergi.

Les også: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

Innhold

 1. Kostnad kontra fordeler med solcellepanel på tak
 2. Hvorfor vil du investere i solcellepanel?
 3. Hva er de viktigste faktorene for å velge solcellepaneler til taket?
 4. Analyser ditt strømforbruk
 5. Beliggenhet og værforhold
 6. Energiregnskap
 7. Andre faktorer som påvirker produksjonskapasiteten
 8. Velge riktig solpanel for din bolig
 9. Solar Solution: Tilpassede løsninger for ditt behov
 10. Oppsummert om valg av rett solcellepanel til tak

Kostnad kontra fordeler med solcellepanel på tak

Når du vurderer å installere solcellepanel til tak, er det viktig å sette kostnadene opp mot fordelene du får av investeringen. Det viser seg nemlig ofte at førsteganskostnaden blir langt mer enn dekket av oppsparingen som skjer over tid deretter.

Pris og installeringskostnader

En investering i solcellepanel på tak innebærer både prisen på selve solpanelene og kostnadene knyttet til installasjon:

 • Panelpris: Dette varierer avhengig av type, merke og hvilken teknologi du velger. Som tidligere nevnt, kan produkter med høyere effektivitet koste mer, men de kan også gi større besparelser over tid.
 • Installeringskostnader: Dette inkluderer arbeidet som trengs for å feste panelene på taket, koble dem til hjemmets elektriske system og sørge for at alt er sikkert og i tråd med norske reguleringer.

Beregning av kostnader og fordeler

Panel- og installeringspris er bare en del av regnestykket. Det er viktig å sette disse tallene i perspektiv ved å vurdere de potensielle besparelsene:

 • Strømbesparelse: Med solcellepanel til tak kan du redusere eller til og med eliminere din månedlige strømregning.
 • Salg av overskuddsenergi: Mange strømleverandører kjøper overskuddsenergi, noe som øker innsparingen og kan resultere i ekstra inntekter.
 • Økt boligverdi: Hus med solcellepanel på taket kan få en høyere eiendomsverdi.
 • Tidsriktig husoppdatering: Solar Solution sine løsninger gir deg mye mer enn billigere strømregning; du får et nytt og stilig tak som gir boligen et moderne utseende. Tiden med solpaneler på toppen av gamle tak er forbi, dette er solcellepanel for tak 2.0.

KALKULATOREN

Solar Solution beholder byggets estetikk med integrerte solcelleløsninger.

Våre løsninger ser ut som vanlige tak, men er effektivt energiproduserende solcellepaneler spesielt utviklet for norske forhold og arkitektur.

Investeringsavkastning

Solcellepanel på taket kan være en av de mest lønnsomme investeringene du gjør som huseier. Investeringsavkastningen (ROI) kan beregnes ved å dele total besparelse (over levetiden til systemet) med de totale oppstartskostnadene.

Selv om strømregningen har vært beskjeden i sommer og til høsten, er realiteten at vi må forvente stadig stigende energipriser. Investeringsavkastningen vil sannsynligvis være betydelig i årene som kommer. I tillegg gir investeringen i ren energi miljømessige fordeler, noe som er viktig for mange, ikke minst mulige kjøpere av huset ditt om du en dag skal selge.

Les også: Solcelletakstein sammenlignet med andre solcelleløsninger

Hvorfor vil du investere i solcellepanel?

For å velge riktig solcellepanel til ditt tak, må du ha klart for deg hva som er målsettingen med investeringen. Grunnen til dette er at dine individuelle behov og forhold er avgjørende for hvilken løsning som er best for akkurat for deg.

Ønsker du å redusere strømregningen eller klare deg helt uten stømleverandøren? Er hovedmålet ditt å bidra til en grønnere planet? Har du et tak som må vedlikeholdes eller skiftes helt? Eller kanskje en kombinasjon av alle? Hvis du kartlegger målene dine, kan du enklere overveie hvilke løsninger som best oppfyller dine ønsker og dermed finne det beste alternativet for ditt behov.

Hva er de viktigste faktorene for å velge solcellepaneler til taket?

For å velge riktig solcellepanel til tak, er det essensielt å vurdere følgende nøkkelfaktorer:

 • Effektivitet: Hvor effektivt konverterer solcellepanelet sollys til elektrisitet? Det mest effektive panelet vil generere mer strøm fra samme mengde sollys.
 • Holdbarhet: Kvaliteten og levetiden på panelet er avgjørende. Et robust solcellepanel til tak vil tåle tøffe værforhold og fortsette å levere stabil energi over tid.
 • Garanti: Sjekk lengden og vilkårene for garantien. Dette er en ganske selvsagt indikasjon på produsentens tillit til produktets kvalitet.
 • Pris: Mens du kanskje blir fristet til å gå for det rimeligste alternativet, er det viktig å vurdere pris i forhold til kvalitet, effektivitet, og levetid.
 • Installeringskostnader: Noen solcellepaneler kan være dyrere å installere enn andre, avhengig av kompleksiteten.
 • Estetikk: For mange er det viktig at solcellepanelene ser bra ut og gir huset eller bygget et helhetlig og pent utseende.

Som du forstår, er det i prosessen med å velge solcellepanel til tak avgjørende å utføre grundige undersøkelser og gjerne konsultere med eksperter. La oss derfor se nærmere på hva som må tas med i beregningen når du vurderer de seks ovenfor nevnte nøkkelfaktorene.

Les også: Solenergi: Din guide til bærekraftig energi med solpanel (Kommer snart)

Analyser ditt strømforbruk

Nøkkelen til å velge riktig solcellepanel til tak er å sette seg nøye inn i eget strømforbruk. Med en fullstendig oversikt hvor mye strøm du bruker, og når på døgnet forbruket er høyest, kan du bedre estimere hvilken kapasitet og type solcellepanel som er best egnet for ditt hjem.

Måling av daglig og årlig strømforbruk

Det første steget i en slik analyse er å måle ditt daglige og årlige strømforbruk. Dette kan gjøres ved å sjekke strømregningene dine. De fleste strømleverandørene gir deg god oversikt om du logger på din side hos leverandøren.

Mange strømleverandører gir også innsikt i daglig forbruk, noe som kan hjelpe deg med å identifisere toppforbruksdager. Her kan du se et eksempel på hvordan daglig forbruk kan leses i appen til strømleverandøren Tibber. Å forstå disse tallene er avgjørende for å bestemme størrelsen og kapasiteten på solcellepanelet som vil dekke ditt behov.

Forståelse av strømforbruksmønsteret

Foruten mengden strøm du bruker, er det viktig å forstå når du bruker mest strøm. Typisk kan du for eksempel ha høyere forbruk om morgenen, mens andre kan ha en topp om kvelden.

Dette mønsteret kan påvirke hvordan og når du vil dra nytte av solcellepaneler på taket. Med moderne solcellesystemer kan du lagre overskuddsenergi for bruk på tidspunkter når solen ikke skinner, som om kvelden.

Solcelleguide

Din guide til alt om moderne solcellepaneler.

Sett deg inn i de siste trendene innen solenergi i Norge, inkludert den nyeste teknologien og de beste løsningene på markedet i dag.

Beliggenhet og værforhold

Hvor huset eller bygget ditt befinner seg, og de lokale værforholdene, spiller en betydelig rolle fordi begge deler påvirker effektiviteten til solcellepaneler på tak.

Solinnstråling i ditt område

Solinnstråling refererer til mengden sollys som treffer et bestemt område. I Norge varierer dette etter geografisk plassering. Nordlige områder kan ha færre soltimer, spesielt om vinteren, men kan dra nytte av midnattssola om sommeren. Det er viktig å undersøke gjennomsnittlig solinnstråling for ditt område når du vurderer installasjon av solcellepanel på tak.

Vurdering av værforhold: Snø, vind og regn

Det er også viktig å ta hensyn til lokale værforhold. Når du tar med alle disse faktorene i beregningen, vil du sikre at du velger solcellepaneler som er gunstige for ditt spesifikke område og behov.

 • Snø: Panelene må være i stand til å tåle vekten av snø, og du må vurdere hvor lett det er for snøen å skli av.
 • Vind: Sterk vind kan påvirke plasseringen og monteringen av solcellepaneler på tak.
 • Regn: Selv om regn kan bidra til å rense panelene, vil konstant regn og overskyede dager redusere effektiviteten.

Hvordan du tar med disse faktorene i beregningen kommer vi straks tilbake til, men først må vi forstå hvordan et grunnleggende energiregnskap ser ut.

Energiregnskap

Før du velger hvilket solcellepanel du vil ha på ditt tak, er det viktig at du setter deg inn i potensialet ditt for energiproduksjon. Energiregnskapet gir deg en detaljert forståelse av hvor mye strøm du kan forvente at solcelleanlegget ditt produserer. I tillegg tillater det deg å sette dette tallet opp mot ditt faktiske strømforbruk.

Beregning av potensiell energiproduksjon

For å beregne mulig energiproduksjon, må du vurdere et sett med konkrete faktorer. Ved å kombinere disse, kan du få en god idé om hvor mye strøm ditt solcellepanel kan produsere.

 • Solinnstråling i ditt område: Mengden sollys ditt område mottar er en avgjørende faktor.
 • Vinkelen og retningen på taket ditt: Solcellepanel til ditt tak bør ideelt være plassert slik at de fanger mest mulig direkte sollys, ofte mot sør i Norge.
 • Størrelsen og effektiviteten av solcellepanelet: En høyere effektivitet betyr at panelet kan omdanne en større prosentandel av sollys til strøm.

En formel for utregning av potensiell energiproduksjon lyder som følger: η = ( Pi/Put ) × 100

 • η er solcellepanelets virkningsgrad i prosent.
 • Put er den produserte elektriske kraften fra solcellepanelet, ofte målt i watt (W).
 • Pi er den innfallende solenergien på panelet, målt i watt per kvadratmeter (W/m^2).

Dette gir en prosentandel som representerer hvor effektivt solcellepanelet konverterer solenergi til elektrisk energi.

Formel med solinnstråling inkludert

Om vi i tillegg skal ta med solinnstråling, vinkling/retning på taket og størrelse/effektivitet på panelet i beregningen blir formelen noe mer komplisert: E = S × V × R × η

 • E er den estimerte energiproduksjonen fra solcellepanelet (f.eks. i kWh per dag).
 • S representerer solinnstrålingen i området (f.eks. i kWh/m^2 per dag).
 • V er en justeringsfaktor for vinkelen og retningen av taket (verdi mellom 0 og 1, hvor 1 betyr optimal vinkel og retning).
 • R er panelets areal i kvadratmeter (m^2).
 • η er solcellepanelets virkningsgrad (f.eks. 0,18 for 18% effektivitet)

Denne formelen gir et grovt estimat av den daglige energiproduksjonen basert på disse faktorene. I tillegg kan faktorer som temperatur, skygge og forurensning også påvirke panelenes ytelse.

Formel med ytelsestap inkludert

Om vi skal gå enda mer nøyaktig til verks og kalkulere faktiske tap fra systemet kan formelen se slik ut: E = A × r × H × PR

 • E er den estimerte energiproduksjonen fra solcellepanelet (f.eks. i kWh per dag).
 • A er panelområdet, som også er tatt med i den første formelen.
 • r er panelets avkastning eller effektivitet. Dette er en annen måte å representere η på fra den første formelen.
 • H er den årlige gjennomsnittlige solstrålingen, som kan sammenlignes med solinnstrålingen ‘S’ i den første formelen.
 • PR (Performance Ratio) er en viktig forskjell. PR tar hensyn til alle slags tap som kan påvirke systemets ytelse, inkludert tap fra ineffektiviteter i inverteren, temperaturtap, aldring av systemet, skygge, og så videre.

Som du forstår, så finnes det flere formler og fremgangsmåter for å lage et energiregnskap. I tillegg vil forholdene være forskjellige fra bygg til bygg og beliggenhet til beliggenhet. Om du synes dette ble for komplisert, anbefaler vi at du konsulterer en ekspert for å gjøre beregningen.

Ta gjerne kontakt med oss i Solar Solution om du trenger hjelp.

Hvordan kan jeg estimere hvor mye energi et solcellepanel vil produsere?

Estimering av energiproduksjon krever en kombinasjon av matematikk og innsikt i de lokale forholdene. Det finnes også digitale kalkulatorer som kan hjelpe deg med denne beregningen, Merk deg at denne typen kalkulatorer som oftest gir et grovt estimat, og sjelden nøyaktig.

Disse verktøyene kan likevel være nyttige når du vurderer å gå i gang med et prosjekt da de tar hensyn til lokale solforhold, type solcellepanel, og andre relevante data for å gi et estimat. Men det er også viktig å konsultere med en solcelleekspert eller leverandør som kan tilby spesifikke anbefalinger basert på solcellepanelets nøyaktige spesifikasjoner og omgivelser.

Andre faktorer som påvirker produksjonskapasiteten

Å forstå hvor mye energi solcellepaneler på tak kan produsere under forskjellige forhold er essensielt for å få mest mulig ut av investeringen. I forrige kapittel tok vi for oss energiregnskapet, noe som gir deg et overordnet bilde, men det er viktig å sette seg inn i flere utenforliggende faktorer som kan påvirke solcellepanelenes produksjonskapasitet.

Hvordan værforhold påvirker produksjonskapasiteten

Mange nordmenn lever i den tro at Norske forhold hemmer strømproduksjon med solpaneler, men det er ikke tilfelle. Faktisk er norske værforhold særdeles gunstige for solcelleteknologi, da den yter best ved lavere temperaturer.

Moderne solcellepaneler er også designet for å produsere strøm selv med svakere lyskilder enn tidligere. Dette innebærer at strømproduksjonen fortsetter selv under skyede forhold og i de mørkere månedene. Og så klart drar vi nordmenn stor nytte av de lange sommerdagene.

Når det er sagt, er det viktig å være klar over at ytelsen varierer basert på værforholdene. Ved å sette deg inn i disse variablene vil du forstå at energiproduksjonen ikke alltid lever opp til dine forventninger, noe du kan ta høyde for med tilpasset energibruk i visse perioder.

 • Temperatur: Sollys er nødvendig for å skape solenergi, men ekstremt høye temperaturer kan faktisk redusere solcellepanelenes effektivitet. De er gjerne mest effektive under milde temperaturer med rikelig sollys.
 • Skydekke: Selv på overskyede dager produserer et solcellepanel på tak energi, men effektiviteten kan reduseres avhengig av skydekkets tetthet.
 • Sesongvariasjoner: Norge har varierende soltimer avhengig av sesongen. Dette betyr at produksjonskapasiteten kan være høyere om sommeren og lavere om vinteren.
 • Forurensning og støv: Partikler i luften kan legge seg på panelet og redusere evnen til å fange sollys. Derfor er regelmessig rengjøring viktig.

Beregning av forventet energiproduksjon

Så hvordan kan du ta høyde for værholdene og ta med dette i beregningen for å få et enda mer nøyaktig energiregnskap. Værforholdene kan som kjent aldri forutses med 100 prosent sikkerhet, men det finnes likevel noen grep du kan gjøre for å tilpasse energiregnskapet.

 • Bruk av solkart: Det finnes solkart som viser solinnstrålingen for ulike områder i Norge. Disse kartene kan gi deg et gjennomsnitt av soltimer per dag gjennom året.
 • Panelenes spesifikasjoner: Se på panelets tekniske spesifikasjoner. Her vil du finne informasjon om panelets effektivitet, strømproduksjon under optimale forhold, og eventuelle tap under mindre optimale forhold.
 • Værtendenser: Hvert område har sine værsykluser og utviklinger i takt med klimaendringer. Loggfør hvordan sesongene endrer seg fra år til år slik at du blir bedre rustet til å forutse værendringer i ditt spesifikke område.
 • Løpende tilpasninger: Hvis et område har opplevd kaldere vintre eller flere regndager i visse perioder flere år på rad, bør energiregnskapet tilpasses deretter. Om du opplever mye uforutsigbare værendringer, kan det være nyttig med separate månedsregnskap eller ukesregnskap som tilpasses forholdene fortløpende når nye forhold inntrer.
 • Konsultasjon med eksperter: Selv om det finnes mange verktøy tilgjengelig, er det ingen erstatning for ekspertise. Diskuter med en solenergikonsulent eller en leverandør av solcellepanel til tak for å få en nøyaktig vurdering av forventet produksjon for ditt spesifikke oppsett. Vi hos Solar Solution er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Velge riktig solcelleanlegg for din bolig

Når du har en forståelse av ditt energibehov, værforhold og forventet produksjonskapasitet, er det neste steget å velge riktig solcellepanel til tak for ditt hjem. Dette er din viktigste avgjørelse. Husk at ulike paneler har forskjellige spesifikasjoner. Et riktig valg kan være avgjørende for om du får et solcelleanlegg som er best egnet for akkurat din bolig.

Les også: Solcelleanlegg: Hva er det og hvordan fungerer det?

Panelstørrelse og plassering

Størrelsen på panelet er direkte relatert til mengden energi det kan produsere. Men det er viktig å også vurdere hvor mye plass du har tilgjengelig på taket ditt:

 • Størrelse: Større paneler produserer generelt mer energi, men krever også mer plass.
 • Plassering: Panelet bør plasseres der det mottar mest direkte sollys, vanligvis vendt mot sør i Norge. Vinkelen på taket og eventuelle skygger fra trær eller bygninger bør også tas i betraktning.

Effektivitet

Effektiviteten til et solcellepanel på tak indikerer hvor mye sollys det kan omdanne til elektrisitet. Høyere effektivitet betyr at panelet kan produsere mer strøm fra samme mengde sollys:

 • Høy effektivitet: Disse panelene er ofte dyrere, men kan være ideelle for hjem med begrenset takplass.
 • Standard effektivitet: Dette kan være et kostnadseffektivt alternativ om du har rikelig med plass på taket.

Holdbarhet og garanti

Levetiden til solcellepaneler til tak er en kritisk faktor:

 • Holdbarhet: Panelene bør være robuste nok til å tåle lokale værforhold, fra snø og vind til intens sol.
 • Garanti: En lengre garanti indikerer at produsenten har sterk tillit til produktets kvalitet og holdbarhet.

Sammenligning av forskjellige panelteknologier for ditt hus

Valget av riktig solcellepaneler til tak kan virke komplisert, men med riktig informasjon og veiledning kan du gjøre et informert valg som passer perfekt for ditt hjem og dine energibehov. Det er derfor viktig å være klar over at det finnes ulike teknologier tilgjengelige for valg av solceller:

 • Monokrystallinske paneler: Kjent for sin høye effektivitet og estetisk tiltalende utseende.
 • Polykrystallinske paneler: Generelt rimeligere enn monokrystallinske paneler, men også litt lavere effektivitet.
 • Tynnfilmpaneler: Disse er ofte lettere og mer fleksible, men kan også ha lavere effektivitet sammenlignet med krystallinske paneler.

Basert på ditt budsjett, plass på taket, og energibehov, er det viktig å velge riktig teknologi. Et riktig valg gir deg en mer lønnsom og praktisk løsning. Mer om du ulike typene kan du lese i vår komplette guide til solcellepanel.

Solar Solution: Spesialtilpassede solcelleløsninger til ditt behov

Med så mange alternativer på markedet kan det å finne det perfekte solcellepanelet til ditt spesifikke behov kan være en utfordring. Hva om det finnes en løsning som kombinerer et vakkert utseende med en moderne teknologi?

Solar Solution tilbyr en unik 2-i-1 løsning: En kombinasjon av tradisjonell båndtekking med moderne solceller. Dette betyr at du ikke bare får et solcellepanel til tak som er effektivt, men også en løsning som er pen å se på, og som står i stil med resten av bygget.

Kundetilfredshet og tilpassede løsninger fra Solar Solution

Solar Solution gjør mer enn å levere solcellepaneler til tak. Vårt mål er å tilby en helhetlig løsning som er skreddersydd for ditt spesifikke behov. Med Solar Solutions bygningsintegrerte solcellesystem, får du:

 • Båndtekking* med solceller: Dette gir en estetisk tiltalende løsning som både ser ut og fungerer som et vanlig tak, samtidig som det produserer strøm.
 • Takplater av Nordisk kvalitetsstål: Disse platene benytter SSAB GreenCoat®, en innovativ løsning som kombinerer styrken av stål med miljøvennlighet.
 • En fiks ferdig løsning, fra planlegging til ferdig installasjon: Solar Solution tar seg av alt, fra beregning av solpotensialet til installasjon av solcellepanelene på ditt tak.
 • Prisvinnende produkt: Solar Solution er den eneste norske forhandleren av bygningsintegrerte solcellesystemer fra Roofit.Solar, et produkt som har mottatt flere priser for sin innovasjon og effektivitet.
 • Forbedret energimerking: Solar Solutions løsninger forbedrer hjemmets energimerking, noe som kan øke eiendommens verdi.
 • Spar penger fra dag én: Solcelletak fra Solar Solution tillater deg å spare penger på strømregningen din på rekordtid.

*Båndtekking er en metode for taktekking der tynne metallplater, ofte i kobber eller sink, legges i overlappende bånd på taket. I forbindelse med solcellepaneler kan båndtekking kombineres med solceller for å skape estetisk tiltalende og funksjonelle tak som både beskytter bygningen og produserer strøm. Les mer: Hva er båndtekking og hva har du å tjene på båndtekket tak?

Med Solar Solution kan du føle deg trygg på at du investerer i en løsning som ikke bare er banebrytende, men også skreddersydd for ditt hjem og dine behov.

Oppsummert om valg av rett solcellepanel til tak

Å anskaffe solcellepanel til tak er en stor avgjørelse som må tenkes nøye igjennom for å sikre at investeringen lever opp til forventningene. Med vår veiledning har du nå kommet mange skritt nærmere et godt valg for ditt behov. Her er en kort oppsummering av de viktigste poengene å huske på før du tar en endelig avgjørelse.

Viktige punkter for å ta en velinformert beslutning

 • Analyser ditt energibehov: Sett deg inn i ditt daglige og årlige strømforbruk for å velge et panel med riktig kapasitet.
 • Geografisk plassering: Finn solinnstrålingen i ditt område, takets vinkel og retning som spiller en kritisk rolle i effektiviteten av til alle solcellepaneler på tak.
 • Velg riktig teknologi: Det finnes forskjellige typer solpaneler, som monokrystallinske, polykrystallinske og tynnfilmpaneler. Velg de som passer best for ditt behov og budsjett.
 • Vurder kostnader mot fordeler: Selv om solpaneler kan synes å være kostbare i starten, vil de langsiktige besparelsene gi en lønnsom investering.

Kontakt

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?

Hvorfor Solar Solution er et godt valg for deg

Solar Solution tilbyr ikke bare innovative løsninger som kombinerer tradisjonell båndtekking med effektive solceller, vi tilbyr også:

 • Konsultasjon: Våre eksperter kan vurdere ditt hjem og gi anbefalinger basert på dine spesifikke behov.
 • Bygningsintegrerte løsninger: Vi har en estetisk tiltalende løsning for strømproduksjon som ser ut som et nytt og stilig tak, ikke solpaneler på toppen av et gammelt tak.
 • Nøkkelferdige pakker: Solar Solution tar seg av hele prosessen fra start til slutt, fra planlegging og energikalkulering til installasjon og vedlikehold.
 • Langvarig kvalitet: Med bruk av Nordisk kvalitetsstål, er produktene værdyktige i norske forhold og har lang levetid.

Er det økonomisk fornuftig å installere solcellepaneler?

Ja, for mange huseiere vil det absolutt være fornuftig. Selv om det er en betydelig investering, vil de månedlige besparelsene på strømregningen, potensialet for salg av overskuddsenergi og økningen i hjemmets verdi raskt gi avkastning.

Med både de økonomiske og de miljømessige fordelene tatt med i betraktningen, blir ikke bare en økonomisk, men også en etisk og estetisk fornuftig avgjørelse. Med hjelp fra teamet til Solar Solution, kan du føle deg trygg på at du gjør et godt valg for både din egen økonomi og planeten.

Les mer: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Resurser og annet nyttig leses

Energy Procedia Journal: Practical Method to Estimate Energy Potential Generated by Photovoltaic Cells
Forbes: How Much Power Does A Solar Panel Produce?
International Energy Agency: Approximately 100 million households rely on rooftop solar PV by 2030
Sunbase: How To Calculate Solar Panel Output?
Union of Concerned Scientists: Rooftop Solar Panels: Benefits, Costs, and Smart Policies
US Department of Energy: Solar Rooftop Potential

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?