Solcellepanel på taket av en bolig.

Solcellepanel: En komplett guide

Solcellepanel blir stadig mer utbredt i Norge, ikke minst fordi teknologien og utvalget blir bedre for hvert år som går. Her får du en grundig innføring i alt om solcellepaneler.

Solenergi har blitt en vesentlig bidragsyter til global energiproduksjon, ikke minst fordi behovet for bærekraftige energikilder øker. Solcellepaneler står sentralt i denne utviklingen og blir stadig viktigere i målet om en bærekraftig energiproduksjon.

Les også: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Men hva er et solcellepanel? Hvordan fungerer det, hvor lenge varer det, og hvilke typer finnes på markedet? Og er det virkelig en kostnadseffektiv løsning? Denne guiden tar for seg alle disse spørsmålene og gir deg innsikt i hva solcellepanel kan gjøre for deg og din fremtid.

Innhold:

 1. Hva er solcellepaneler og hvordan fungerer de?
 2. Hva er levetiden til et solcellepanel?
 3. Historien bak solcellepaneler
 4. Fordelene med solcellepanel
 5. De grunnleggende komponentene i et solcellepanel
 6. Hovedtyper av solcellepaneler på markedet
 7. Sammenligning av de forskjellige typene
 8. Hvordan velge riktige solcellepanel for ditt behov
 9. Installasjon og vedlikehold av solcellepaneler
 10. Støtte og insentiver fra det offentlige
 11. Innovasjoner og fremtidige trender innen solcelleteknologi
 12. Konklusjon: Er solcellepaneler verdt investeringen i Norge?

Hva er solcellepanel?

Solcellepanel, ofte referert til som solpaneler, er enheter som konverterer sollys direkte til elektrisitet. De er sammensatt av mange små solceller, som vanligvis er laget av silisium. Disse cellene fungerer som halvledere (materialer som kan kontrolleres til å lett ta til seg eller avgi elektroner).

Når sollys treffer en solcelle, frigjøres elektroner i halvledermaterialet. Disse elektronene kan deretter bevege seg gjennom materialet, og denne bevegelsen skaper elektrisk strøm. Dette er kjent som den fotovoltaiske effekten. Et solcellepanel kan variere i størrelse fra små, bærbare enheter til store anlegg som dekker flere mål.

Hvordan fungerer de?

Solcellepanel fungerer ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Når solstråler treffer solcellene i panelet, frigjøres elektroner fra cellens atomer. For å fange opp denne strømmen er det metalliske ledere på og mellom cellene som fanger opp elektronene og fører dem i en bestemt retning. Denne bevegelsen av elektroner skaper elektrisk strøm.

Den genererte strømmen er imidlertid av typen likestrøm (DC). For at strømmen skal kunne brukes i de fleste hjem og bedrifter, må den konverteres til vekselstrøm (AC) ved hjelp av en enhet kalt en inverter. Etter denne konverteringsprosessen kan elektrisiteten produsert av solcellepanel brukes til å drive elektriske apparater, lys, og det meste som går på strøm.

KALKULATOREN

Solar Solution beholder byggets estetikk med integrerte solcelleløsninger.

Våre løsninger ser ut som vanlige tak, men er effektivt energiproduserende solcellepaneler spesielt utviklet for norske forhold og arkitektur.

Hva er levetiden til et solcellepanel?

Levetiden til et solcellepanel kan variere, men de fleste moderne solcellepaneler er designet for å vare i minst 25 til 30 år. Det betyr ikke at de slutter å fungere etter denne perioden, men at effektiviteten til panelene gradvis avtar deretter. De fleste produsenter garanterer at etter 25 år vil deres solcellepaneler fortsatt produsere minst 80 prosent av sin opprinnelige ytelse.

Det er viktig å merke seg at kvaliteten på solcellepanel, vedlikehold, og de lokale forholdene (som temperatur, vær, og hvor ofte panelene blir rengjort) kan påvirke levetiden. Med riktig vedlikehold kan et solcellepanel fortsette å gi verdifull energi lenge etter den forventede levetiden.

Les også: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

Historien bak solcellepaneler

Når man dykker ned i historien om solcellepanel, finner man fascinerende fakta og milepæler som har formet denne teknologiens utvikling over tid. Reisen har vært lang fra de tidligste oppdagelsene til dagens avanserte solcellepaneler.

Solcellens tidlige dager

Fotovoltaisk vitenskap, som er grunnlaget for solcellepanel, startet faktisk i 1839. Det var den franske fysikeren Alexandre-Edmond Becquerel som først oppdaget den fotovoltaiske effekten ved å bruke to elektroder plassert i en elektrolytt *. Når han utsatte elektrolytten for lys, skapte det elektrisk strøm.

*Et stoff som produserer en elektrisk ledende løsning når det oppløses i et polart løsningsmiddel, som vann.

Det tok imidlertid mer enn et århundre etter denne oppdagelsen før den første faktiske silisium solcellen ble utviklet. Dette skjedde i 1954 ved Bell Laboratories i USA. Disse tidlige solcellene var imidlertid kostbare og ble hovedsakelig brukt i romfart.

Utvikling og vekst i Norge

Selv om solcelleteknologien opprinnelig ble utviklet utenfor Norge, tok det ikke lang tid før også vi så potensialet. På 1970- og 1980-tallet, i lys av oljekrisen og økende miljøbevissthet, begynte norske forskere og selskaper å utforske fordelene ved solcellepanel.

De siste tiårene har solcellepanel i Norge sett en eksplosiv vekst, støttet av både teknologiske fremskritt og initiativer fra myndighetene med insentiver til de som installerer solcellepanel på boliger eller bedrifter. Som et resultat har mange norske hjem og bedrifter nå solcellepanel på taket, som både reduserer deres karbonavtrykk og energikostnader.

Relatert artikkel: Solcelletakstein sammenlignet med andre solcelleløsninger

Hvordan påvirker det norske klimaet solcelleytelsen?

Mange tror feilaktig at solcellepanel ikke er effektive i kaldt og overskyet klima, som ofte er tilfelle i Norge. Faktisk kan solcellepaneler være mer effektive i kjøligere temperaturer enn i varme, fordi høy temperatur gjerne reduserer solcellens ytelse.

Selv om Norge har lengre vinternetter og kortere dager, kan solcellepanel fremdeles produsere en betydelig mengde elektrisitet, spesielt i de lyse sommermånedene. Overskyede dager reduserer energiproduksjonen, men moderne solcellepanel er designet for å fange opp og konvertere selv det svakeste dagslyset til elektrisitet.

Det norske klimaet, med sin rene luft og lange sommerdager, kan derfor være svært gunstig for bruk av solcellepanel. Vedlikehold, som å fjerne snø fra panelene om vinteren, kan imidlertid være nødvendig for å få optimal ytelse.

Solcelleguide

Din guide til alt om moderne solcellepaneler.

Sett deg inn i de siste trendene innen solenergi i Norge, inkludert den nyeste teknologien og de beste løsningene på markedet i dag.

Fordelene med solcellepanel

Solcellepanel har blitt en sentral del av den grønne energirevolusjonen, og med god grunn. De gir betydelige fordeler både for miljøet og for huseiere og bedrifter. La oss dykke dypere inn i de viktigste fordelene med å bruke solcellepanel.

Miljøvennlighet

En av de viktigste fordelene med solcellepanel er deres evne til å produsere ren, fornybar energi. I motsetning til fossile brensler, som kull og olje, genererer solcellepanel elektrisitet uten skadelige utslipp av drivhusgasser. Dette betyr at for hver kilowatt-time produsert av solcellepanel, reduseres mengden CO2 og andre klimautslipp i atmosfæren.

Ved å gå over til solenergi bidrar vi direkte til en reduksjon i global oppvarming og hjelper til med å bevare miljøet for fremtidige generasjoner. Siden solcellepanel ikke krever vann for å generere elektrisitet, reduserer de også vannforbruket. Dette er en selvsagt en fordel i tider hvor vannmagasinene ikke fylles opp på grunn av lite nedbør.

Les mer: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Økonomisk besparelse

Selv om investeringen i solcellepanel for mange kan virke høy til å begynne med, gir de gjerne betydelige økonomiske besparelser i det lange løp. Når solcellepanel er installert, begynner de umiddelbart å produsere gratis elektrisitet fra solen. Dette reduserer avhengigheten av strøm fra nettet og kan redusere eller til og med eliminere strømregningen.

I tillegg til besparelser på månedlige strømregninger, kan huseiere og bedrifter også dra nytte av ulike skatteinsentiver, rabatter, og tilskudd som er tilgjengelige for de som investerer i solcellepanel. Over tid kan disse besparelsene mer enn kompensere for de opprinnelige investeringskostnadene, og er et sterkt argument for å gå over til solenergi.

Energiuavhengighet

Å investere i solcellepanel betyr også å ta et skritt mot energiuavhengighet. Med solcellepanel på taket kan huseiere og bedrifter generere egen strøm, redusere avhengigheten av det nasjonale strømnettet, og beskytte seg mot uforutsigbare økninger i strømprisen.

Dette gir også en viss grad av energisikkerhet. I tilfelle av strømbrudd eller forstyrrelser i strømforsyningen, kan du med solcellepaneler og energilagringssystemer fortsatt ha tilgang til elektrisitet.

De grunnleggende komponentene i et solcellepanel

Solcellepanel, som vi nå vet, er en bærebjelke i produksjonen av ren, fornybar energi. Men hva består et solcellepanel av? For å forstå hvordan solcellepanel fungerer, er det viktig å kjenne til de grunnleggende komponentene.

Solceller

Hjertet i ethvert solcellepanel er solcellene. Disse små enhetene er ansvarlige for å konvertere sollys til elektrisitet gjennom den fotovoltaiske prosessen som forklart foran. Solceller er vanligvis laget av silisium og kommer i to hovedtyper: monokrystallinske og polykrystallinske celler.

Monokrystallinske celler er kjent for sin svarte farge og høy effektivitet, mens polykrystallinske celler ofte er blå og kan være litt mindre effektive. Uavhengig av typen, er solcellens jobb å fange opp sollys og produsere en strøm av elektroner, som deretter brukes til å generere elektrisitet.

Invertere (vekselretter)

Mens solcellene genererer elektrisitet, er det inverterens oppgave å gjøre denne elektrisiteten brukbar for husholdningsapparater og det elektriske nettet. Inverteren konverterer DC fra solcellepanelet til AC, som kan brukes i hjemmet eller sendes tilbake til strømnettet.

Det finnes forskjellige typer invertere, inkludert strenginvertere og mikroinvertere. Valget av inverter avhenger ofte av systemets størrelse, plassering, og spesifikke behov.

Monteringsutstyr

For at solcellepaneler skal fungere effektivt, må de monteres korrekt. Det er her monteringsutstyret kommer inn i bildet. Dette utstyret inkluderer rammer, fester, og spor som holder solcellepanelene på plass, enten på taket, på bakken, eller på andre strukturer.

Kvaliteten og designet av monteringsutstyret er avgjørende, da det må tåle ulike værforhold, fra kraftig vind til tung snø. Godt monteringsutstyr sikrer også optimal orientering av solcellepanelene for maksimal solinnstråling.

Når du forstår de grunnleggende komponentene i et solcellepanel, blir det klart hvor avansert og samtidig effektivt dette systemet er. Ved å kombinere kraften i solceller med invertere og stabilt monteringsutstyr, kan du høste fordelene av solenergi i mange tiår fremover.

Les mer: Hva er båndtekking og hva har du å tjene på båndtekket tak

Hovedtyper av solcellepaneler på markedet

Når man vurderer å investere i solenergi, er et av de viktigste valgene hvilken type solcellepanel man skal velge. Med flere valgmuligheter på markedet er det viktig å forstå forskjellene mellom de forskjellige typene for å ta en informert beslutning. La oss derfor utforske de vanligste typene av solcellepanel som er tilgjengelige i dagens marked.

Monokrystallinske solcellepaneler

Som navnet antyder, er monokrystallinske solcellepaneler laget av en enkelt krystallstruktur. De kan gjenkjennes av sitt svarte utseende og har høy effektivitet. Dette skyldes at med en enkelt krystallstruktur er det færre hindringer for elektronene, som igjen gir en høyere energiproduksjon. Disse panelene er ofte dyrere enn andre typer, men gir også en bedreproduksjon og tar opp mindre plass.

Polykrystallinske solcellepaneler

Polykrystallinske solcellepaneler, også kjent som flerkrystallinske paneler, er laget av flere krystaller. De er vanligvis blåaktige i fargen og har en litt lavere effektivitet sammenlignet med monokrystallinske paneler. Imidlertid er de ofte mer kostnadseffektive, noe som gjør dem til et populært valg for mange boligeiere og bedrifter som ønsker å få mest mulig ut av sin investering.

Tynnfilm solcellepaneler

Tynnfilm solcellepaneler skiller seg ut fra de tradisjonelle krystallinske solcellepanelene. De er laget ved å påføre et tynt lag av fotovoltaisk materiale på en solid overflate, som glass eller plast. Dette gjør dem lettere og mer fleksible, men de har også en lavere effektivitet. Tynnfilm solcellepaneler er ofte billigere og kan være et godt valg for store områder hvor plassbruk ikke spiller noen rolle.

Bifacial solcellepaneler

Bifacial solcellepaneler er en av de nyere innovasjonene innen solteknologi. Disse panelene er designet for å fange sollys fra begge sider, som dermed øker deres energiproduksjon i forhold til plassen de tar. De er ofte montert på en slik måte at de står litt opp fra bakken eller taket. Dette gjør at sollys kan reflekteres opp fra den underliggende overflaten og fanges av baksiden av panelet. Selv om de kan være dyrere, kan den økte effektiviteten gjøre dem til et lønnsomt valg på lang sikt.

Konsentrerte PV Paneler (CPV)

CPV-paneler er en type solcelleteknologi som bruker linser eller speil for å fokusere en stor mengde sollys på en liten overflate av høyeffektive solceller. Dette gjør dem spesielt effektive i områder med høy sollysintensitet. CPV-systemer krever direkte sollys for optimal ytelse og bruker ofte solsporingsmekanismer for å følge solens bevegelse gjennom dagen.

Sammenligning av de forskjellige typene

Med mange alternativer tilgjengelige, kan det være utfordrende å bestemme hvilken type solcellepanel som er best egnet for dine behov. For å hjelpe deg med denne avgjørelsen, har vi listet opp de ulike typenes forskjeller, basert på kriterier som ytelse, pris, varighet, og estetikk.

Listene under er satt opp for å oppsummere forskjellene. Dette kan være nyttig for deg som står på randen til å ta en avgjørelse, men om du har solcellepanelenes funksjoner og typer friskt i minne, kan du godt scrolle videre til neste kapittel om rett valg av solcellepanel for ditt behov.

Ytelse

 • Monokrystallinske solcellepaneler: Blant de mest effektive panelene på markedet. De har en høyere energiproduksjonsrate per kvadratmeter sammenlignet med andre typer.
 • Polykrystallinske solcellepaneler: Disse panelene har litt lavere effektivitet sammenlignet med monokrystallinske paneler *, men de er fortsatt veldig effektive og mye brukt i kommersielle installasjoner.
 • Tynnfilm solcellepaneler: Generelt sett har de lavest effektivitet blant de tre. Imidlertid er de mer fleksible og kan være ideelle for visse applikasjoner.
 • Bifacial solcellepaneler: Med muligheten til å fange sollys fra begge sider, har disse panelene potensial for høyere energiproduksjon, spesielt under optimale forhold.
 • Konsentrerte PV Paneler (CPV): Bruker linser for å fokusere sollys på solceller. Best i områder med høy solintensitet og krever direkte sollys.

*Monokrystallinske solcellepaneler har typisk en effektivitet på mellom 15% og 22%, avhengig av kvaliteten og teknologien. På den annen side har polykrystallinske solcellepaneler en effektivitet som ligger mellom 13% og 18%. Forskjellen i effektivitet mellom monokrystallinske og polykrystallinske solcellepaneler ligger altså typisk i området 2% til 4%, men dette kan variere avhengig av de spesifikke produktene og forholdene.

Pris

 • Monokrystallinske solcellepaneler: Vanligvis dyrere på grunn av deres høye effektivitet og produksjonskostnader.
 • Polykrystallinske solcellepaneler: Middels pris, gir en god balanse mellom effektivitet og kostnad.
 • Tynnfilm solcellepaneler: Tendens til å være billigere, men kan kreve mer plass for samme energiproduksjon.
 • Bifacial solcellepaneler: Ofte dyrere enn tradisjonelle paneler, men kan gi økt avkastning på grunn av deres forbedrede ytelse.
 • Konsentrerte PV Paneler (CPV): Høyere startkostnad på grunn av systemets kompleksitet, men kan være kostnadseffektivt i solrike områder.

Varighet og holdbarhet

 • Monokrystallinske og polykrystallinske solcellepaneler: Begge typene er kjent for deres robusthet og har en forventet levetid på 25-30 år eller mer med minimal nedgang i ytelse.
 • Tynnfilm solcellepaneler: Generelt kortere levetid enn krystallinske paneler og kan være mer utsatt for værrelatert slitasje.
 • Bifacial solcellepaneler: Med riktig installasjon og vedlikehold, kan disse panelene ha en sammenlignbar eller lengre levetid enn tradisjonelle paneler.
 • Konsentrerte PV Paneler (CPV): Kan vare over 25 år. Bevegelige deler kan kreve ekstra vedlikehold.

Estetikk

 • Monokrystallinske solcellepaneler: Med sin enhetlige svarte farge, kan de være estetisk tiltalende for mange huseiere.
 • Polykrystallinske solcellepaneler: Har et blåaktig skjær, som kan være mindre tiltalende for noen, men kan også sømløst integreres med visse taktyper.
 • Tynnfilm solcellepaneler: På grunn av deres fleksibilitet, kan de tilpasses til forskjellige former og strukturer, noe som gir flere estetiske muligheter.
 • Bifacial solcellepaneler: Deres unike design kan være både et funksjonelt og estetisk høydepunkt, spesielt i moderne bygningsdesign.
 • Konsentrerte PV Paneler (CPV): Ofte større og mer industrielle i utseendet, med synlige linser eller speil. Best egnet for steder hvor estetikk ikke er hovedprioritet, som store solcelleparker eller industriområder.

Hvordan velge riktige solcellepanel for ditt behov

Valget av solcellepanel kan være overveldende gitt det brede utvalget av alternativer tilgjengelig på markedet. Men ved å vurdere noen nøkkelfaktorer kan du finne den optimale løsningen som passer best for ditt unike behov. Her skal vi utforske hvordan man kan gjøre et informert valg når det kommer til investering i solcellepanel.

Kartlegging av energibehov

Før du kan bestemme hvilken type solcellepanel som er best for deg, må du ha en klar forståelse av ditt daglige og årlige energiforbruk. Dette kan ofte finnes på dine strømregninger eller ved å kontakte strømleverandøren din.

 • Energibehov per dag: Dette vil hjelpe deg med å beregne hvor mange paneler du trenger for å møte ditt daglige forbruk.
 • Årlig forbruk: Å kjenne ditt årlige forbruk vil gi deg en bedre forståelse av hvilken kapasitet og systemstørrelse som kreves.

Plassering og klimatiske forhold

Hvor solcellepanelet skal installeres, samt de klimatiske forholdene i ditt område, spiller en avgjørende rolle for beslutningen.

 • Solskinnstimer: Steder med mange solskinnstimer vil naturlig ha høyere energiproduksjon. Finn ut hvor mange solskinnstimer ditt område har i gjennomsnitt per dag.
 • Takets orientering og vinkel: Ideelt sett bør solcellepaneler i Norge være orientert mot sør med en vinkel på 30-40 grader for maksimal solinnstråling.
 • Lokale klimatiske forhold: I områder med hyppig snøfall eller skygge kan det være nødvendig med spesifikke paneltyper eller tilleggsutstyr for optimal ytelse.

Økonomiske vurderinger

Selv om solcellepanel kan være en betydelig investering, bør beslutningen ikke baseres utelukkende på oppstartskostnadene.

 • Pris per watt: Dette gir en indikasjon på kostnaden relatert til energiproduksjonen. Billigere er ikke alltid bedre, spesielt hvis det går på bekostning av kvalitet eller effektivitet.
 • Tilgjengelige insentiver: I mange områder tilbyr regjeringen eller lokale myndigheter insentiver, rabatter eller skattefradrag for installasjon av solcellepanel.
 • Return on investment (ROI): Vurder hvor lenge det vil ta før besparelsene fra ditt solcellepanel overgår de opprinnelige kostnadene.

Å velge riktig solcellepanel handler om å balansere ditt behov for energi med de fysiske og økonomiske begrensningene du står overfor. Med nøye vurdering og riktig informasjon kan du gjøre et valg som gir maksimal verdi og effektivitet.

Les mer: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Installasjon og vedlikehold av solcellepaneler

Når du har bestemt deg for å investere i solenergi, er neste trinn å tenke på installasjon og vedlikehold. Selv om solcellepaneler generelt er robuste og krever minimalt med vedlikehold, er det fortsatt viktig å forstå prosessen og hva som kreves for å sikre at systemet ditt fungerer optimalt i mange år fremover.

Kan jeg installere solcellepaneler på ethvert tak?

Ikke alle tak er like egnet for installasjon av solcellepanel. Faktorer som takets vinkel, orientering, struktur og skyggelegging spiller en rolle.

 • Flate tak er ideelle da de tillater justerbar montering for optimal vinkel.
 • Sørvendte tak i Norge vil fange mest sollys, men øst- og vestvendte tak kan også være effektive.
 • Takets strukturelle integritet er viktig. Eldre tak eller de som ikke er solid bygget, kan trenge forsterkning.
 • Skygge fra trær, bygninger eller andre hindringer kan påvirke ytelsen til solcellepaneler og bør tas i betraktning.

Installere selv eller profesjonelle installasjoner

Noen huseiere kan vurdere å installere solcellepaneler selv for å spare penger. (Husk alltid å bruke autorisert elektriker for tilkobling.)

 • Kompleksitet: Installasjon av solcellepaneler er ikke bare å montere panelene på taket. Det innebærer også elektriske tilkoblinger, montering av invertere, og sikkerhetsprosedyrer.
 • Sikkerhet: Arbeid på taket kan være farlig, spesielt uten riktig opplæring eller utstyr.
 • Garanti: Selvinstallerte paneler vil ikke alltid kvalifisere for visse garantier eller insentiver.

Vi anbefaler å bruke profesjonelle installatører som kan sikre at alt er satt opp korrekt og effektivt.

Vedlikeholdstips

 • Rengjøring: Panelene bør rengjøres regelmessig for å fjerne støv, smuss og snø, noe som kan redusere effektiviteten.
 • Inspeksjon: Sjekk panelene og systemet for skader eller problemer minst en gang i året.
 • Monitorering: Bruk overvåkingssystemer for å spore ytelsen og identifisere eventuelle problemer tidlig.

Vanlige problemer og løsninger

 • Redusert effektivitet: Skyldes ofte smuss eller skygge på panelene. Rengjøring og beskjæring av trær kan hjelpe.
 • Systemet produserer ikke strøm: Dette kan skyldes en defekt inverter, sikring eller ledningsproblemer. En profesjonell installatør kan hjelpe med diagnostisering og reparasjon.
 • Vannlekkasje: Hvis installasjonen ikke er utført riktig, kan det være vannlekkasjer ved festepunktene. Det er viktig å kontakte installatøren for riktig løsning.

Godt installerte og vedlikeholdte solcellepanel kan være en effektiv og pålitelig strømkilde i flere tiår. Ved å følge anbefalte vedlikeholdsrutiner og være oppmerksom på potensielle problemer, kan du sikre en jevn og effektiv strømforsyning fra solcellepanelet ditt.

Støtte og insentiver fra det offentlige

Å investere i solenergi er ikke bare en miljøbevisst beslutning, men kan også være økonomisk gunstig, spesielt med de riktige støtteordningene. Den norske regjeringen har forstått viktigheten av fornybar energi og sørget for at myndighetene tilbyr en rekke insentiver for å oppmuntre individer og bedrifter til å adoptere solenergi. La oss se nærmere på noen av disse støttetiltakene og insentivene som kan gjøre ditt solcellepanel-prosjekt enda mer attraktivt.

Subsidier og støtteprogrammer

 • Enova: Tilbyr økonomisk støtte til de som ønsker å installere solcellepanel i sine hjem eller bedrifter. Beløpet kan variere avhengig av prosjektets størrelse og plassering.
 • Lokale initiativer: Enkelte kommuner i Norge kan også ha sine egne subsidieprogrammer eller tilskudd for solenergiinstallasjoner. Det er verdt å sjekke med din lokale kommune for å se om slike programmer er tilgjengelige. Oslo kommune tilbyr solcelletilskudd til bedrifter, borettslag og sameier som investerer i solenergi.

Skattefordeler

 • MVA-refusjon: Når du kjøper og installerer solcellepanel, kan du være berettiget til en refusjon av merverdiavgiften (MVA) på kjøpsprisen og installasjonskostnadene.*
 • Skattefradrag for lån: Hvis du tar opp et lån for å finansiere solcellepanelinstallasjonen din, er rentene på lånet e fradragsberettige.

*I Norge er det normalt MVA-registrerte virksomheter som kan kreve tilbake MVA for varer og tjenester relatert til virksomhetens skattepliktige omsetning. Privatpersoner har vanligvis ikke rett til å kreve tilbake MVA, med mindre det foreligger spesifikke ordninger eller insentiver. Virksomheter kan få MVA-refusjon for investering i solcelleanlegg.

Salg av overskuddsstrøm

Med nettregulert solcellepanelinstallasjon, har du muligheten til å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet. Dette betyr at når solcellepanelet ditt produserer mer strøm enn du forbruker, kan denne overskuddsstrømmen selges tilbake til strømleverandøren, noe som gir en inntektsstrøm tilbake til deg.

Noen strømleverandører i Norge tilbyr feed-in-tariffer, som betyr at de betaler deg en bestemt pris for hver kilowattime strøm du leverer tilbake til nettet. Strømleverandøren MidtEnergi betaler eksempelvis kroner 1,10 per kWh inntil 8000 kWh, mens NorgesEnergi betaler gjeldende spotpris for strømmen de kjøper av deg.

Innovasjoner og fremtidige trender innen solcelleteknologi

Solenergibransjen er i rask utvikling, drevet av teknologiske fremskritt og en stadig økende etterspørsel etter ren, fornybar energi. Med fokuset på bærekraftige løsninger ser vi en rekke spennende innovasjoner innen solcelleteknologi.

Fleksible solcellepaneler

En av de mest spennende innovasjonene er utviklingen av fleksible solcellepaneler. I motsetning til tradisjonelle, stive paneler, kan disse bøyes og tilpasses ulike overflater. Dette gir enorme muligheter for hvordan og hvor solcellepanel kan installeres.

Disse fleksible panelene er ofte laget ved hjelp av tynnfilmteknologi, og selv om de kanskje ikke alltid er like effektive som stive paneler, gir fleksibiliteten dem et unikt fortrinn. De kan for eksempel integreres i byggematerialer, klær, ryggsekker, og til og med i bærbare ladere.

Solceller med høy effektivitet

Mens standard solcellepanel vanligvis har en effektivitet på mellom 15% og 20%, jobber forskere kontinuerlig med å øke dette tallet. Det finnes i dag solcellepanel på markedet med en effektivitet på over 23 prosent, og laboratorietester har vist potensialet for enda høyere tall i fremtiden.

Ved å forbedre effektiviteten kan solcellepanel produsere mer energi på mindre plass, noe som er spesielt verdifullt i områder hvor plassen er begrenset, som på urbane tak.

TOPCon Teknologi (Tunnel Oxide Passivated Contact)

TOPCon, eller Tunnel Oxide Passivated Contact, er en av de nyeste teknologiene innen høyeffektive solceller. Denne teknologien benytter seg av en tynn oxidefilm for å redusere overflateforurensninger på solcellene. Resultatet er økt effektivitet og redusert krafttap.

Fordelen med TOPCon-teknologi er dens evne til å øke solcellepanelets effektivitet uten betydelige økninger i produksjonskostnader. Dette gir et stort potensial for å redusere kostnadene ved solenergi samtidig som ytelsen forbedres.

HPBC Teknologi (Heterojunction Back Contact)

HPBC, eller Heterojunction Back Contact, er en annen lovende teknologi som tar sikte på å forbedre effektiviteten av solcellepanel. Denne teknologien kombinerer forskjellige halvledermaterialer for å skape en ‘heterojunction’, som resulterer i reduserte energitap og forbedret ytelse.

En nøkkelfordel med HPBC-teknologi er dens evne til å minimere de termiske tapene som ofte finnes i konvensjonelle solceller. Dette betyr at solcellepanelene kan operere ved høyere effektiviteter selv under varme forhold, som er vanlig på solrike dager.

Transparente solceller

Forestill deg vinduer som genererer elektrisitet! Transparente solceller, også kjent som solvinduer, er en banebrytende innovasjon som kan revolusjonere måten vi bruker solenergi på. Disse solcellene er designet for å være nesten usynlige for øyet, noe som gjør dem ideelle for integrering i vinduer på bygninger eller kjøretøyer.

Selv om de kanskje ikke er like effektive som tradisjonelle solcellepanel, kan den store mengden vindusareal i moderne bygninger bety at de genererer en betydelig mengde energi.

Solcelleteknologien står overfor en lys og spennende fremtid, med stadige innovasjoner som forbedrer effektivitet, fleksibilitet, og anvendelighet. Som forbrukere, kan vi se frem til et enda bredere utvalg av solenergiløsninger som er tilpasset våre unike behov.

Les også: Solenergi: Din guide til bærekraftig energi med solpanel (Kommer snart)

Ingen grunn til å vente – Solar Solution har markedets beste system

Å finne det perfekte solcellepanelet til ditt spesifikke behov kan være en utfordring, spesielt med så mange alternativer på markedet. Men hva om det var en løsning som kombinerer tradisjonell skjønnhet med moderne teknologi?

Solar Solution tilbyr unike 2-i-1 løsninger: En kombinasjon av tradisjonell taktekking med moderne solceller. Dette betyr at du ikke bare får et solcellepanel til tak som er effektivt, men det vil også smelte sømløst inn i hjemmets estetikk.

Hva bør jeg se etter i et solcellepanel for mitt hus?

Hvis du vurderer å investere i solcellepaneler, bør du vurdere følgende seks nøkkelfaktorer:

 1. Takets alder: Om taket snart bør skiftes, bør du kanskje vurdere å gjøre noe med det før/under tiden du monterer solceller. Det er dyrt å gjøre dette etterpå.
 2. Estetikk: For mange er det viktig at solcellepanelene ser bra ut og gir huset eller bygget et helhetlig estetisk utseende.
 3. Kvalitet: Levetiden på panelet er avgjørende. Et robust solcellepanel til tak vil tåle tøffe værforhold og fortsette å levere stabil energi over tid, men ikke alle solcellepanel er laget for norske forhold.
 4. Garanti: Sjekk lengden og vilkårene for garantien. Dette kan gi en indikasjon på produsentens tillit til produktets kvalitet.
 5. Dokumentasjon: Dette er en bransje kjent for tilfeller av barnearbeid og brudd på menneskerettigheter. Seriøse aktører kan dokumentere at dette er hensyntatt.
 6. Pris: Mens du kanskje blir fristet til å gå for det billigste alternativet, er det viktig å sette deg godt inn i hva du blir tilbudt. Det kan fort gjemme seg mange ekstra kostnader. Sammenlign tilbud og kontroller at du går for en seriøs aktør.

Kundetilfredshet og tilpassede løsninger fra Solar Solution

Solar Solution går utover bare å selge solcellepaneler til tak. Vårt mål er å tilby en helhetlig løsning som er skreddersydd for hver enkelt kundes behov. Med Solar Solutions bygningsintegrerte solcellesystem, får du:

 • Innovative løsninger: Estetisk tiltalende løsninger som både ser ut og fungerer som et vanlig tak, samtidig som det produserer strøm.
 • Miljøvennlige produkter: Kortreiste materialer fra nordiske produsenter, som sparer 20-50% CO2 utslipp.
 • En fiks ferdig løsning, fra planlegging til ferdig installasjon: Solar Solution, sammen med sine partnere tar seg av alt, fra beregning av energipotensial til installasjon av solcellepanelene på ditt tak.
 • Prisvinnende produkter: Solar Solution er den eneste norske forhandleren av bygningsintegrerte solcellesystemer fra Roofit. Solar, et produkt som har mottatt flere priser for sin innovasjon og effektivitet.
 • Forbedret energimerking: Solar Solutions løsninger er en bidragende faktor til å forbedre hjemmets energimerking, noe som kan øke eiendommens verdi.
 • Lar taket betale for seg selv: Solcelletak fra Solar Solution vil spare seg inn over sin levetid, og antagelig litt til.

Med Solar Solution kan du føle deg trygg på at du investerer i en løsning som ikke bare er banebrytende, men også skreddersydd for ditt hjem og dine behov.

Les også: Solcelleanlegg: Hva er det og hvordan fungerer det?

Konklusjon: Er solcellepaneler verdt investeringen i Norge?

Selv om Norge kanskje ikke er kjent for å være det mest solfylte landet, viser data og erfaring at solcellepanel absolutt har en plass i det norske energilandskapet.

I dagens norske samfunn vokser interessen og investeringene i solpaneler raskt. Flere og flere husholdninger og bedrifter ser fordelene ved å benytte solenergi. Og mens solcellepanel kanskje en gang ble sett på som en “nyskapende” løsning, har de nå blitt ganske så stuevarme.

Fremtiden for solenergi i Norge ser lys ut. Med teknologiske fremskritt, økende bevissthet om bærekraft, og sterke økonomiske insentiver, kan vi forvente at solcellepanel vil bli en enda mer integrert del av Norges energiinfrastruktur.

For de som vurderer solenergi i Norge, er meldingen klar: Solcellepanel er ikke bare levedyktig, men også en lønnsom og bærekraftig investering for fremtiden. Med den rette planleggingen og støtten, kan du også ta del i Norges solenergirevolusjon.

Finn ut mer: Solcellepanel kalkulator: Regn ut din pris på solceller på tak (Kommer snart)

Kontakt

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?

Ressurser og annet nyttig lesestoff

8 Billion Trees: What Does a Solar Panel Do Exactly? How Solar Panels Work (and Main Uses)
Clean Energy Reviews: Most Efficient Solar Panels 2023
Energy Economics: Drivers of cost reduction in solar photovoltaics
Forbes: How Do Solar Panels Work? A Look At The Science
Frontiers: Solar panels reduce both global warming and urban heat island
Journal of Physics: Conference Series: Recent Developments and Future Advancements in Solar Panels Technology
National Renewable Energy Laboratory: Solar Photovoltaic Technology Basics
Procedia CIRP: Economic Lifetimes of Solar Panels
US Department of Energy: How Does Solar Work?

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?