Solkraft utvinnes med integrerte solcellepanel på et skråstilt tak. Solenergi i praksis.

Solenergi: Norske støtteordninger for overgang til solkraft

Solkraft er en sentral del av Norges overgang til fornybar energi, og ulike støtteordninger legger til rette for at flere nordmenn skal investere i solenergi.

Norge har betydelig potensial for utvinning av solkraft, spesielt fordi dagens solcelleteknologi er bedre enn noen gang før. Moderne solceller fungerer effektivt, selv i lavt lys, og den lave gjennomsnittlige temperaturen i Norge skaper optimale forhold for produksjon av solkraft.

Norske myndigheter har for lengst innsett potensialet i solkraft og omfavner nye løsninger med tilskudd til de som tar dem i bruk. Les videre og finn ut hvilke støtteordninger som finnes for private husholdninger, borettslag, sameier og bedrifter.

Les også: Høye norske strømpriser de neste ti årene sier ekspertene

Grunnleggende om solenergi

Solenergi omdanner sollys til elektrisitet. Dette skjer gjennom solcellepaneler. Panelene inneholder fotovoltaiske celler som fanger solstråler. Disse omdannes til elektrisitet, klar for bruk i alt fra private husstander til store virksomheter.

Les mer om hvordan solceller fungerer: Solcellepanel: En komplett guide

Ikke minst er solkraft attraktivt for sameier og borettslag, da det reduserer energikostnader og øker eiendommens verdi. Overgang til solenergi gjør deg uavhengig av tradisjonell energiforsyning gjennom utvinning av fornybar energi, noe som bidrar til et bedre miljø.

Vi kommer snart tilbake til fordelene med solkraft for borettslag og sameier, men glem heller ikke å lese vår artikkel om hvor bærekraftig solenergi egentlig er: Fornybar energi med solceller: Hvor miljøvennlig er solkraft?

Innhold:

  1. Enova støtteordninger for overgang til solkraft
  2. Kommunale støtteordninger for solenergi
  3. Solcellepaneler og bygningsvern
  4. Økonomisk perspektiv for borettslag og sameier
  5. Internasjonale perspektiver: Sveits og Sverige
  6. EUs nye energieffektiviseringskrav
  7. Veiledning for å søke støtte for overgang til solkraft
  8. Vanlige hindre ved investering i solenergi
  9. Juridiske og reguleringsmessige hensyn
  10. Oppsummert om støtteordninger for overgang til solkraft

Enova støtteordninger for overgang til solkraft

Enova arbeider for Norges overgang til ren energi og er en sentral støttespiller i prosjektet med å oppnå våre klimamål. De støtter blant annet prosjekter som utvikler og tar i bruk solenergiløsninger. Dette inkluderer både private og offentlige initiativ.

Enovas støtteordninger dekker flere aspekter ved solkraft. For huseiere, kan støtten dekke en del av kostnadene for solcellepaneler. Dette gjør det mer økonomisk overkommelig å installere private solcelleanlegg.

For bedrifter inkluderer støtten utvikling av innovative solenergiprosjekter. Dette kan være alt fra forskning på nye teknologier til implementering av store solkraftanlegg.

KALKULATOREN

Solar Solution beholder byggets estetikk med integrerte solcelleløsninger.

Våre løsninger ser ut som vanlige tak, men er effektivt energiproduserende solcellepaneler spesielt utviklet for norske forhold og arkitektur.

Enova-støtte for solcelleanlegg i privatboliger

Enova tilbyr støtte til privatpersoner som ønsker å installere solcelleanlegg i sine boliger, både helårsboliger og fritidsboliger.

Les mer: Solcellepanel hytte: Alt om solcelleinstallasjon på fritidsbolig (Kommer snart). Meld deg på vårt nyhetsbrev, så får du beskjed rett i innboksen når denne artikkelen publiseres.

Fra 2. oktober 2023, ble støtten justert til å tilby 1.250 kroner per kW installert effekt. I tillegg tilbyr Enova en fast sats på 7.500 kroner for installasjonen av et solcelleanlegg, uavhengig av størrelsen. Dette betyr at maksimal støtte for et solcelleanlegg er opptil 32.500 kroner, avhengig av anleggets kapasitet​​​​.

For å kvalifisere for støtte, må anlegget være kjøpt og montert i løpet av de siste 12 månedene, og installasjonen må være utført av et registrert firma i samsvar med norske lover og forskrifter. Støtten dekker ikke bare solcelleanlegg, men også el-produksjon fra vindmøller og vannkraftverk​​.

Kostnader for investering i solenergi

Kostnaden for et solcelleanlegg varierer, men ligger typisk mellom 100.000 og 300.000 kroner, inkludert installasjon. Når det gjelder båndtekking med solceller kan prisen fort ligge mellom 500.000 og 1 million kroner, men husk at dette også inkluderer et splitter nytt hustak. Kostnaden påvirkes av flere faktorer som boligens beliggenhet, takvinkel, og anleggets størrelse og effekt​​.

Les mer: Solcelleanlegg: Hva er det og hvordan fungerer det?

Før du begynner installasjonen, er det viktig å kontakte kommunen for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding. Noen kommuner kan ha restriksjoner på installasjon av solceller på tak eller fasader​​.

Enova anbefaler også å inngå en plusskundeavtale med en strømleverandør. Dette tillater deg å selge overskuddsstrømmen du produserer til strømselskapet, noe som kan bidra til å redusere den totale kostnaden for anlegget over tid​​.

Kort sagt, Enovas støtteprogram for solcelleanlegg er et solid økonomisk insentiv for privatpersoner til å investere i fornybar energi. Samtidig hjelper det Norge i overgangen til et mer bærekraftig energisystem.

Les også: Solcellepanel tak: Slik velger du riktig løsning for ditt behov

Enova-støtte for bedrifter: Energibesparelse og miljøvennlige løsninger

For bedrifter tilbyr Enova støtte til en rekke energitiltak, særlig rettet mot energieffektivisering og bruk av fornybare energikilder. Dette inkluderer blant annet:

Energiøkonomisering i borettslag: Borettslag, spesielt de med eldre bygninger, kan oppnå betydelige besparelser gjennom energieffektivisering. Enova støtter kartlegging av tiltaksbehov og etablering av varmesentraler. Private andelseiere kan også benytte seg av Enova-tilskudd. Vi kommer tilbake til detaljene rundt dette i kapitelet økonomisk perspektiv for borettslag og sameier.

Støtte til landbruket: Gjennom Innovasjon Norges bioenergiprogram kan gårdbrukere motta støtte for å implementere solcelle- og solfangeranlegg som en del av sitt biobrenselanlegg. Dette omfatter finansiering av både investeringer og kompetanseutvikling.

Bygg og anlegg: Selv om solceller ikke støttes direkte, kan de bidra til å oppfylle økte rammekrav til energieffektivitet for bedrifter med store bygningsmasser, i henhold til Direktoratet for Byggkvalitet sitt byggtekniske foreskrift § 14-4/5.

Dette gjelder spesielt for bygninger over 1.000 kvadratmeter som må overholde disse standardene til energiforsyning. For mindre bygg anbefales det også å implementere fornybare varmeløsninger, da egen fornybar kraftproduksjon kan tillate økning i rammekravene til energieffektivitet.

Støtteordninger for bedrifter: I motsetning til privatpersoner, som får refusjonsstøtte for fullførte tiltak, må bedrifter søke om støtte før prosjektstart. Bedrifter kan søke om støtte til pilotprosjekter, forskningsprosjekter, eller kommersialisering av ny teknologi.

Støttekategorier for bedrifter: Enova tilbyr ulike støtteprogrammer for bedrifter, inkludert utredning av nyskapende energi- og klimaløsninger, introduksjon av ny teknologi i bygg og områder, og kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi.

Gjennom disse støtteordningene bidrar Enova til at bedrifter kan redusere sitt energiforbruk, legge om til fornybar varme, og innføre miljøvennlige løsninger i sine bygningsmasser.

Solcelleguide

Din guide til alt om moderne solcellepaneler.

Sett deg inn i de siste trendene innen solenergi i Norge, inkludert den nyeste teknologien og de beste løsningene på markedet i dag.

Kommunale støtteordninger for solenergi

Mange kommuner i Norge tilbyr egne støtteordninger for solenergi. Disse ordningene er til for å støtte opp under nasjonale støtteordninger som Enova. Her er en kortfattet oversikt over hva kommunale støtteordninger kan tilby.

Sammenligning med Enova-støtte

Kommunale støtteordninger kan variere fra Enovas tilbud. Mens Enova gir støtte til en rekke energitiltak, fokuserer som regel kommunale ordninger på lokale behov. Dette kan inkludere støtte for installasjon av solcellepaneler på private hjem.

Noen kommuner tilbyr også tilskudd eller reduserte avgifter for miljøvennlige tiltak. Det er viktig å undersøke både Enova og kommunale ordninger. Dette sikrer at du får maksimal støtte for ditt solenergiprosjekt.

Hvordan søke om kommunal støtte

Prosessen for å søke om kommunal støtte varierer. Det første steget er å besøke din kommunes nettside. Der finner du relevant informasjon om tilgjengelige støtteordninger. Søknadsprosedyrer, kvalifikasjonskrav og tidsfrister vil også kunne finnes der.

Det kan også være nyttig å kontakte kommunen direkte. De kan gi veiledning og hjelp gjennom søknadsprosessen. Husk at det kan være begrenset tilgjengelighet på midler. Derfor er det viktig å søke så tidlig som mulig.

Andre finansieringsalternativer

Utover tradisjonelle tilskudd og subsidier finnes det en rekke alternative finansieringsløsninger for de som vurderer å investere i solkraft. Disse alternativene kan gjøre det lettere for privatpersoner, sameier, borettslag og bedrifter å implementere solenergisystemer.

Banklån: Mange banker tilbyr spesifikke låneprodukter for de som ønsker å investere i solenergi. Disse lånene kan være tilpasset spesifikke behov knyttet til kjøp og installasjon av solcellepaneler.

Grønne lån: Grønne lån er en type finansiering som er spesielt utviklet for miljøvennlige prosjekter, inkludert solenergi. Disse lånene kan tilby gunstigere betingelser sammenlignet med vanlige lån, som for eksempel lavere rentesatser eller lengre nedbetalingstider. Hensikten med grønne lån er å oppmuntre til investeringer i bærekraftige teknologier ved å gjøre dem mer økonomisk tilgjengelige.

Leie-til-eie-ordninger: Denne finansieringsmodellen tillater forbrukere å installere solcellepaneler uten å betale hele kostnaden på forhånd. I stedet leier man anlegget over en avtalt periode, med muligheten til å kjøpe det ved periodens slutt. Dette reduserer den umiddelbare økonomiske byrden og gjør solenergi mer tilgjengelig. Leie-til-eie ordninger kan inkludere vedlikehold og service, noe som kan være en ekstra fordel for forbrukeren.

Solcellepaneler og bygningsvern

Når man installerer solcellepaneler på historiske bygninger, oppstår unike utfordringer. Det er nemlig viktig å balansere overgangen til solkraft med behovet for bygningsvern.

Integrerte solcelleløsninger

For bygninger med kulturhistorisk verdi, er integrerte solcelleløsninger ideelle. Disse løsningene kombinerer moderne solcelleteknologi med estetisk tilpasning. Solcellepaneler kan designes for å harmonere med bygningens originale utseende. Dette inkluderer tilpasning av farger, former og overflater. Slik bevarer man bygningens historiske preg, samtidig som man utnytter moderne solkraft.

Solar Solution er spesialister på integrerte solcelleløsninger og er landets eneste leverandør av den prisvinnende solcelleteknologien til Roofit.Solar. Disse båndtekkingsprofilene med solceller er er designet for sømløst integrasjon på tak og fasade. I tillegg er de helt vedlikeholdsfrie, selv i de tøffeste miljøene landet vårt har å by på. Les mer om Roofit.Solar på våre produktsider.

Båndtekking med solceller for historiske bygg

En spesiell løsning for historiske bygg er båndtekking med solceller, en metode som lar bygningene beholde sitt tradisjonelle utseende samtidig som du oppnår effektiv energiproduksjon. Det er med andre ord en viktig løsning for å kombinere solkraft og bevaring av kulturarv.

Les mer: Hva er båndtekking og hva du har å tjene på båndtekket tak med solceller

Økonomisk perspektiv for borettslag og sameier

Oslo kommune har som en del av sitt mål om å være klimanøytralt innen 2030 implementert støtteordninger for borettslag og sameier for å fremme energieffektive løsninger.

Dette er spesielt relevant siden mange av Oslos eldre bygninger ligger på Gul Liste, hvor det ikke er tillatt med inngrep på bygningsmassen som går på bekostning av byggeårets arkitektur. I mange tilfeller blir installasjon av tradisjonelle solcelleanlegg utfordrende, mens integrerte solcellepaneler i form av båndtekking med solceller kan fungere helt fint.

Kostnader og ROI for solenergiinvesteringer

Kostnader for solenergiinvesteringer varierer, spesielt når det gjelder integrerte løsninger som kreves for bygg på Gul Liste.

For borettslag og sameier kan totale takrehabiliteringer og oppgradering av elektriske anlegg bli så kostbare at det kan være utfordrende å oppnå en positiv avkastning på investeringen (ROI) uten gode insentivordninger.

Økonomiske insentiver og subsidier

Som nevnt ovenfor, er Enova en viktig medspiller med gode støtteordninger for investering i solkraft. De tilbyr inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, inkludert installasjon av solceller.

Enova dekker opptil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak. Denne støtten er konkurransebasert, og søknader vurderes basert på hvor kostnadseffektive de foreslåtte energitiltakene er​​​​.

Det er viktig for borettslag og sameier å være klar over disse støtteordningene og forstå hvordan de kan utnytte dem for å implementere solenergiløsninger på en økonomisk bærekraftig måte.

Internasjonale perspektiver: Sveits og Sverige

Til tross for at det finnes gode støtteordninger for overgang til solkraft i Norge, kan vi lære mye av hvordan andre land støtter overgangen til solenergi. Eksempler på dette finnes i Sveits og Sverige, der myndighetene oppmuntrer til investeringer i solenergi gjennom økonomiske insentiver og subsidier. Lignende ordninger kan være relevant for Norge i vår streben etter økt bruk av fornybar energi.

Sveitsiske solenergisubsidier

I Sveits innførte regjeringen den 1. januar 2023 en ny finansieringsmodell kalt HEIV for småskala, fotovoltaiske solsystemer.

Denne ordningen dekker opptil 60 prosent av investeringskostnadene for referansesystemer mellom 2 kW og 150 kW. Systemene må være operasjonelle i 15 år uten selvforbruk, og all produsert elektrisitet skal mates inn i nettet.

Sveits tilbyr også forskjellige subsidieordninger for små fotovoltaiske systemer under KLEIV (Kleine Einmalvergütung, som på norsk kan oversettes til Små Engangsutbetalinger) og for store fotovoltaiske solanlegg under GREIV (Grosse Einmalvergütung, som betyr Store Engangsutbetalinger). Disse subsidieordningene understreker Sveits’ engasjement for overgang til solenergi og bærekraftig utvikling​​.

Sveriges ROT-avdrag for solenergi

I Sverige har regjeringen kunngjort en økning i ROT-avdraget (Renovering, Ombygging, Tilbygg) fra 50 000 SEK til 75 000 SEK som vil tre i kraft fra 1. juli 2024. Dette skattefradraget gjelder for arbeidskostnader ved renovering, ombygging og tilbygg på boliger eller hytter, og det kan også benyttes for installasjon av solcellepaneler.

Overgangen til solenergi krever ofte betydelig investering i både utstyr og installasjon. Med ROT-avdraget blir denne investeringen mer overkommelig. I praksis betyr dette at huseiere som ønsker å installere solceller, kan få en del av kostnaden dekket gjennom skattesystemet.

Dette gjør det mer attraktivt for private husholdninger å investere i solenergi, som igjen støtter en bredere overgang til fornybar energi. ROT-avdraget er derfor et viktig virkemiddel i Sveriges strategi for å øke bruken av solenergi i private boliger.

EUs nye energieffektiviseringskrav

EU arbeider aktivt med å innføre strengere krav for energieffektivisering for bygninger, inkludert boliger, som en del av sitt overordnede miljø- og klimainitiativ. Disse kravene, som er en del av det såkalte bygningsenergidirektivet (EPBD – Energy Performance of Building Directive), har som mål å redusere energiforbruket betydelig i boligmassen over hele Europa, inkludert Norge.

Hvordan EUs regulativ påvirker norske boliger

EU-regelverket, som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen, har direkte innvirkning på norske boligeiere. Disse reglene innebærer at alle boliger, både nye og gamle, skal være nullutslippsboliger innen 2050.

Denne målsettingen er del av en bredere innsats for å redusere energiforbruket og avhengigheten av fossilt brennstoff. For norske boliger innebærer dette blant annet behov for nye energieffektive vinduer, etterisolering, samt installasjon av varmepumper og solcellepaneler.

Kostnaden for slike oppgraderinger kan være betydelig, ofte mellom 500.000 og 1 million kroner for et vanlig hus, avhengig av dagens standard​​​​.

Norges energiunderskudd og framtidige behov

Norge står overfor et potensielt energiunderskudd i løpet av 2025-2026, hvor landets strømforbruk kan overgå produksjonen. Ifølge Statnett risikerer Sør-Norge å ha for lite kraft i et normalår fordi forbruket øker og det kommer for lite ny produksjon til. Dette framkommer i et notat til regjeringen, der det forklares at energibalansen i Norge i et gjennomsnittsår vil bli lavere mot 2025-30.

I tillegg fremgår det i en rapport fra DNV om Norges energiomstilling at det vil bli en betydelig økning i etterspørselen etter elektrisitet i løpet av de neste ti årene. Samtidig forventes produksjonen å holdes på samme nivå som i dag. Husstander, servicenæringer og en sterkt elektrifisert transportsektor vil sammen konsumere det eksisterende strømoverskuddet i Norge. Dette vil trolig føre til et underskudd i elektrisitetsbalansen i perioden 2025-2035. Energieffektivisering av boliger er derfor avgjørende for å håndtere dette potensielle underskuddet.

Det er beregnet at energieffektivisering av boliger kan frigjøre opp til 4 terrawattimer strøm, kanskje mer. Med økende strømpriser og et pressende behov for energieffektivisering, er det forventet at verdien av boliger med høy energiklasse vil øke relativt mer enn andre boliger i årene som kommer​​​​.

Disse nye EU-kravene og Norges kommende energiutfordringer understreker behovet for betydelige investeringer i energieffektivisering i boligsektoren. For å møte disse kravene, og håndtere det forventede energiunderskuddet, vil økonomiske insentiver og støtteordninger være nødvendige for å hjelpe boligeiere med å dekke kostnadene ved oppgraderingene.

Nødvendigheten av insentiver på større skala

For å møte de strenge energieffektiviseringskravene fra EU og håndtere Norges kommende energiunderskudd, er det essensielt å implementere insentiver på en større skala. Investeringer i oppgraderinger av boliger vil være kostbare, og uten gode økonomiske insentiver kan dette bli en stor byrde for mange boligeiere.

Dette gjelder spesielt for eldre boliger som krever omfattende oppgraderinger for å møte de nye standardene. Det er derfor avgjørende at norske myndigheter utvikler og implementerer insentiver som kan redusere den økonomiske belastningen for huseiere, samtidig som det fremmer overgangen til mer energieffektive og miljøvennlige boliger.

Potensielle løsninger og politiske initiativer

For å imøtekomme disse utfordringene, kan Norge vurdere ulike løsninger og politiske initiativ. Dette kan inkludere økt finansiering og utvidelse av eksisterende støtteordninger for energieffektivisering, som Enova-tilskuddet.

Subsidierte lån eller skattefradrag for energieffektiviseringstiltak kan også være effektive virkemidler. Videre kan det innføres spesifikke støtteordninger for oppgradering av eldre boliger som har større behov for energieffektivisering.

Politiske initiativer kan også fokusere på å fremme og subsidiere bruk av fornybar energi for å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff og styrke energisikkerheten. Disse tiltakene vil ikke bare bidra til å møte de nye EU-kravene, men også støtte Norges overgang til et mer bærekraftig energisystem.

Veiledning for å søke støtte for overgang til solenergi

Å navigere søknadsprosessen for solkraftstøtte krever inngående forståelse og nøye forberedelse. Her får du en kortfattet trinn-for-trinn veiledning som tar for seg de grunnleggende stegene, men vær forberedt på å lese deg mer opp om prosessen. Eventuelt kan du ta kontakt med oss i Solar Solution for tips og veiledning om overgangen til solkraft.

Hvordan søke om støtte

Når du skal søke om støtte til investering i solkraft bør du starte med å finne den riktige ordningen. Dette kan være Enova, din lokale kommune eller andre programmer. Besøk deretter nettsiden til det aktuelle programmet og sett deg godt inn i detaljene.

Der vil du finne informasjon om hvordan du søker, og hvilke kriterier som gjelder. Sørg for å lese all informasjon nøye. Dette sikrer at du forstår prosessen og kravene. Det kan også være nyttig å kontakte programmet eller institusjonen direkte. De kan gi ytterligere veiledning og svare på spesifikke spørsmål.

Dokumentasjonskrav og fremgangsmåte

Forberedelse av riktig dokumentasjon er essensielt. Dette inkluderer tekniske detaljer om solcellepanelene og installasjonsplanen. Du må også ha kostnadsoverslag og informasjon om forventede energibesparelser. Visse ordninger krever at du dokumenterer bygningens nåværende energiforbruk. Dersom du er usikker på hvordan dette gjøres, kan du kontakte oss i Solar Solution for å få hjelp med forberedelser og gjennomføring.

Sørg for å ha all dokumentasjon klar før du begynner søknadsprosessen, inkludert eventuelle tillatelser eller godkjenninger som kreves. En fullstendig og nøyaktig søknad øker sjansen for suksess. Følg alle instruksjoner og husk å sende inn søknaden innen fristen.

Vanlige hindre ved investering i solenergi

Selv med økende interesse for solkraft, støter man på barrierer og utfordringer. Et av de største hindrene er som oftest den første investeringskostnaden. Installering av solcelleanlegg krever betydelige midler.

Teknologisk kompleksitet kan være en annen barriere. Mangel på kunnskap og forståelse blant forbrukere og beslutningstakere skaper mange utfordringer. I tillegg kan regulatoriske og juridiske hindringer forsinke eller komplisere installasjonsprosessen.

Løsninger på utfordringene

For å overkomme disse utfordringene, er kompetanseutvikling og opplæring essensielt. Økt bevissthet om fordelene med solenergi kan motivere flere til investering. Samtidig kan enklere regulatoriske prosesser akselerere overgangen til solkraft.

Samarbeid mellom offentlige og private sektorer er også viktig. Dette kan skape gunstigere forhold for utvikling og implementering av solenergiprosjekter.

Juridiske og reguleringsmessige hensyn om solenergi

Norge har spesifikke lover og forskrifter som påvirker bruk av solenergi. Disse regulerer alt fra installasjon av solcellepaneler til subsidiering og støtteordninger. Det er blant annet viktig å være kjent med plan- og bygningsloven.

Denne loven inkluderer bestemmelser om byggetillatelser for solcelleanlegg. Energi- og miljøkrav kan også spille en rolle. Det anbefales å konsultere med eksperter eller juridiske rådgivere. De kan gi veiledning om relevante lover og forskrifter.

Reguleringsutfordringer og muligheter

Reguleringer kan by på både utfordringer og muligheter. For eksempel, kan strengere miljøkrav øke etterspørselen etter solenergiløsninger. Samtidig kan komplekse bygningsforskrifter være en hindring for installasjon.

Nye reguleringsinitiativer kan imidlertid åpne opp for innovative løsninger. Dette kan inkludere integrerte solcellesystemer i byplanlegging. En proaktiv tilnærming til reguleringsutfordringer kan skape nye muligheter. Dette kan bidra til en mer bærekraftig og solkraftvennlig fremtid.

Oppsummert om støtteordninger for overgang til solenergi

Solkraft i Norge er i en spennende vekstfase, og støtteordningene fra Enova og kommunale tiltak gjør overgangen lettere. Teknologiske fremskritt har også gjort solenergi mer tilgjengelig, mer miljøvennlig, og ikke minst økonomisk fordelaktig på lang sikt. Med økende bevissthet følger forhåpentligvis nye støtteordninger som vil fremskynde og lette overgangen til solkraft i Norge.

Veien til solkraft for borettslag og sameier

For borettslag og sameier som vurderer solkraft, er det flere viktige skritt å ta. Det første er å vurdere egnetheten for solcelleinstallasjoner. Dette kan innebære tekniske vurderinger og kostnadsanalyser. Deretter må finansieringsmuligheter og støtteordninger utforskes nøye.

Det er også viktig å involvere beboerne i beslutningsprosessen. Og husk at samarbeid med kvalifiserte leverandører sikrer en vellykket installasjon, slik som oss i Solar Solution. Ved å ta disse skrittene, kan borettslag og sameier bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, med lavere strømregninger hvert eneste år.

Ta gjerne kontakt med oss i Solar Solution om du eller ditt sameie eller borettslag vurderer å investere i solkraft. Vi spesialiserer oss på integrerte solcelleløsninger med det siste innen solcelleteknologi, og vi slår gjerne av en prat om ditt potensial for overgang til solkraft.

Ressurser og annet nyttig lesestoff

Boligmappa: Nye krav kan føre til at 65% av norske boligeiere må energieffektivisere boligen innen 2033
Boligsmart: Enova-støtte solceller – privat, bedrift, hytte og mer
Byggmesteren: Sverige øker ROT-fradraget til 75 000 kr
Huseierne: Ett skritt nærmere strengere energikrav fra EU: Når må i såfall norske boliger endres?
Reuters: Swiss government adds sweeteners to renewable energy plans
TaiYang News: Solar Systems With 2 KW & 150 KW Range Eligible For New High One-Time PV Funding Program In Switzerland

Sjekk pris på solcelletak på ditt hus her

Siste artikler

Del denne artikkelen

Kontakt Solar Solution

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby og hvordan våre løsninger kan passe ditt prosjekt?